• Kazandığınız her 1000 ÇTL birikiminizi 5 TL ile değiştirip ödeme alabilirsiniz...

Din Dersinin Zorunlu, Seçmeli Olduğu Ülkeler

Hazangülü

Forum Onuru
Başta Avrupa olmak üzere dünyanın neredeyse tümünde din dersi zorunlu. Avrupa’da ise dersin içeriğini ve öğretmenleri bile kiliseler belirliyorken Türkiye bu açığı yeni yasayla kapatmaya çalışıyor.

28 Şubat’ın son izlerinden olan 8 yıllık eğitimi tarihe gömen yeni eğitim sisteminde seçmeli Kur’an ve Siyer dersi tartışmalarına son noktayı Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zeki Aydın koydu.

Amerika ve Avrupa’da din eğitimini inceleyen Prof. Aydın’ın ‘Dünyada Din Eğitimi Uygulamaları’ başlıklı 33 sayfalık raporunda din eğitiminin pek çok ülkede resmi okullarda ‘seçmeli’ ve ‘zorunlu’ olarak okutulduğu belirlendi.

Ülkeleri, “Din dersini ya da ahlak dersini zorunlu kılan”, “Din dersini zorunlu kılan”, “Din dersini seçmeli uygulayan” ve “Din dersini zorunlu kılmayan” olarak dört gruba ayıran Prof. Aydın, ‘Yeni Anayasa ve Din Tartışmaları’ başlıklı makalesinde de CHP’nin ileri sürdüğü AB ülkesinde seçmeli Kuran’ı Kerim dersi olmadığı tezini çürüttü. “Dünyada Din Eğitimi Uygulamaları” raporunun mimarı Prof. Dr. Mehmet Zeki Aydın raporla ilgili star’a şu değerlendirmeyi yaptı: “Yaptığım araştırma sonucunda ortaya çıktı ki bütün dünyada din eğitimi giderek artıyor. Din eğitimi tüm ülkelerde büyük tartışmalara neden oldu ama sonunda halkın talepleri dikkate alındı. Fransa’da bile giderek din eğitimi artıyor; din eğitimi olmayan ABD’de özel kurumlar eğitim veriyor. Avrupa’da tüm dinler öğretiliyor, saatleri de fazla dersleri de. Türkiye bu bağlamda din dersi az olan bir ülke”

Anaokul ve ilkokullarda din eğitiminin zorunlu olduğu örneklerin bulunduğu çalışmanın detayları ise şöyle oluştu:

DİN VEYA AHLAK DERSİNİN ZORUNLU OLDUĞU ÜLKELER

Almanya: Anayasa’ya göre, din veya ahlak dersi, kamu okullarında düzenli okutuluyor. Anaokullarının yüzde 70’i kiliselerin yönetiminde. Ders devletin denetim hakkı çiğnenmeden, cemaatlerin ilkeleriyle uyum içinde verilir.

Belçika: Resmî okullarda, ilk ve orta öğretim boyunca öğrenci haftada en az 2 saat Din ya da Ahlâk derslerinden birini seçmek zorunda.

Finlandiya: Din veya ahlâk derslerinden birisi seçilmek zorunda.

İspanya:
İlk ve orta dereceli devlet okulları, öğrenciye din dersi vermek zorunda. Din dersleri programlarını ilgili dinin temsilcileri yapmaktadır.

Kanada: Kebek Eyaletinde, resmî ilk ve orta dereceli okullarda, din dersi zorunlu. Hatfada 3 saatten az olmamak üzere İlköğretimde yılda 60 ve ortaöğretimde 50 saatten az olamaz.

DİN DERSİNİN ZORUNLU OLDUĞU ÜLKELER

Danimarka: Din dersi ilköğretim ve liselerde zorunlu olarak okutuluyor.

İsveç: Devlet okullarında, zorunlu ders olarak okutuluyor. İlköğretim öğrencileri, 1-9 sınıf arası toplam 885 saat din dersi almak zorunda. Üç büyük din derslerde öğretilir.

Norveç: İlk ve orta dereceli devlet okullarında tüm öğrencilere zorunlu hâle getirildi.

Tunus: Din dersleri ilkokul 1. sınıftan itibaren lise üçüncü sınıfa kadar zorunlu, lise son sınıfta seçmelidir.

Ürdün: Hem devlet hem de özel okullarda, birinci sınıftan itibaren, haftada iki saat İslam ve bir saat Kuran dersi okutuluyor.
 

Hazangülü

Forum Onuru
Türkiye bu açığı yeni yasayla kapatmaya çalışıyor.

DİN DERSİNİN SEÇMELİ OLDUĞU ÜLKELER


Avusturya: Din eğitiminden farklı kilise ve cemaatler sorumludur. Din dersi ilkokul, ortaokul, eğitim, ziraat ve orman fakültelerinde zorunlu, özel okullarda seçmelidir.

İngiltere: Din dersleri, resmî okullarda ders çizelgesinde yer alır. Bütün okullarda güne toplu dua ile başlama yasa emridir. Dinî gruplar ve cemaatler özel okul açabiliyor.

Hollanda: Din dersleri, haftada 3 saati geçmemek üzere bir yılda en fazla 120 saat veriliyor. Derslerin programları ve öğretmenlerini ilgili dinin temsilcileri belirliyor.

İtalya: Anaokulları ve ilkokullarda haftada 2 saat, ortaokul ve liselerde 1 saat seçmeli din dersi var. Kilise derslerin programlarını hazırlıyor öğretmenleri atıyor.

Portekiz: İlk ve orta dereceli devlet okullarında, din dersleri seçmelidir. Dersin programını ve içeriği de Katolik Kilisesi tarafından hazırlanıyor.

Polonya
: İlk ve orta dereceli özel ve devlet okullarında seçmeli din dersi var. Eğitimin içeriğini Kilise ile bağlantılı olarak Eğitim bakanlığı yapıyor.

Yunanistan: Din eğitimi anaokullarından başlıyor. Haftada 2 saat veriliyor. Müslüman azınlık da bundan faydalanabiliyor.

RESMİ DİN DERSİNİN OLMADIĞI ÜLKELER

ABD: Zorunlu eğitim eyaletlere göre, 6 veya 7 yaş ile 16 yaş arasında. Resmî okulların yanında Kilise okulları, azınlık okulları bulunuyor. Resmî okullarda din dersi yok. Din eğitimi özel okullarda verilebiliyor.

Fransa: 6-10. sınıflarda tarih derslerinde tüm dinlerin ayrıntılı olarak tanıtılıyor. Din dersini almak istemeyen öğrenciler, ahlâk dersine girmek mecburiyetinde.

Japonya: İlk ve orta dereceli okulda din öğretimi yok. Haftada, 2 saeat ahlak dersi vardır. Özel okullarda seçmeli din dersi verilebilir.

Star
 

Suskun

V.I.P
V.I.P
Bence çok iyi ve gerekli bir uygulama,çünkü herşeyden iyice uzaklaştık.İnsanı insan yapan maneviyatıdır yoksa sokaktaki hayvanlardan bir farkımız kalmaz.
 
A

Abcdefghk

Ziyaretçi
<div class="bbWrapper"><blockquote class="bbCodeBlock bbCodeBlock--expandable bbCodeBlock--quote"> <div class="bbCodeBlock-title"> <a href="/goto/post?id=455080" class="bbCodeBlock-sourceJump" data-xf-click="attribution" data-content-selector="#post-455080">jeriko dediki:</a> </div> <div class="bbCodeBlock-content"> <div class="bbCodeBlock-expandContent"> <b><i>Dünyanın gerçeği bu.Türkiyede ise dinini öğrenmek ve öğretmek isteyen yobaz yaftasını yiyor.Maalesef bu da Türkiyenin gerçeği.</i></b> </div> <div class="bbCodeBlock-expandLink"><a>Genişletmek için tıklayın...</a></div> </div> </blockquote>Sünni İslama Mensup olmayan insanlar din dersinde sünni islamın gereklerini öğrenmek zorunda mï bunu zorunlu tutanlar yobaz değil de nedir ?</div>
 

AybüKe

Şimdi Onlar Düşünsün
V.I.P
Konu başlık stili
Dinimizi öğrenmek bana göre çok çok önemli belki içimizde allah korkusu olsaydı bu kadar insan boşa ölüp gitmeyecekti ,katledilmiyeceklerdi.

Ama maalesef dinimizi doğru öğreten kişi sayısı da çok az
Bir de hacıdan hocadan korkacaksın gerçeği var
 

Top