• Merhaba Ziyaretçi
  "En Güzel Ekran Resmi Yarışması" içiin anket açıldı. İlgili ankete BURADAN ulaşabilirsiniz. Sizi de ankete oy vermeye davet ediyoruz...

Dünya Dinleri

ZeyNoO

٠•●♥ KuŞ YüreKLi ♥●•٠
V.I.P
Dünya Dinleri

 1. Uzakdoğu Dinleri
  • Budizm
  • Janizm - Caynacılık
  • Sihizm - Sıkh Dini
  • Hinduizm
  • Şintoizm
  • Konfüçyüsçülük
  • Taoizm - Taoculuk
 2. Ortadoğu Dinleri
  • Nusayriler
  • İslamiyet (Sünnilik)
  • Dürziler ve Dürzilik
  • Zerdüşt Dini (Mazdaizm)
  • Sabiilik
  • Yezidilik
  • Hıristiyanlık
  • Musevilik
  • Samirilik
 3. Yeni Ortaya Çıkan Dinler
  • Bahailik
  • Moonculuk (Moonlar)
  • Tenrikyo Dini
  • Tanrının Yolu Topluluğu
  • Kadiyanilik (Ahmedilik)
  • Uzay Dini (Raelian)
  • Rastafarianizm
  • Yehovanın Şahitleri
  • Mormonlar
 4. Hıristiyan Kökenli Din ve Akımlar
  • Unitaryenler
  • Adventistler
  • Pentakostalistler
  • Kuveykırlar (Quakers)
  • Süryaniler ve Süryanilik
  • Presbiteryenler
  • Maroniler
  • Cizvitler
  • Kimbangucular
  • Metodistler
  • Gnostisizm
 5. Kabile ve Doğa Dinleri
  • Vuduculuk - Vodoo
  • Nambalar Dini
  • Şamanizm
  • Ga'lar ve Ga Dini
  • Ainu Dini (Aynu Dini)
  • Azteklerin Dini
  • Dinka Dini
  • Maori Dini
 6. Tanrıyı veya Dini Reddeden Akımlar
  • Ateizm
  • Agnostisizm
  • Panteizm
  • Pan-enteizm
 7. Satanizm
  • Satanizm
 8. Taraftarı Kalmayan Din ve Akımlar
  • Druidler
  • Mani Dini (Maniheizm)
  • Paflikyanlar
  • Ebiyonitler
  • Bogomiller
  • Tapınak Şövalyeleri
  • Hurufiler
 9. Eski Medeniyet Dinleri
  • Eski Mısır Dini
  • Hitit'lerin (Eti) Dini
  • Urartular'ın Dini
  • Eski Yunan Dini
  • Etrüks Medeniyeti ve Dini
  • Phryg (Frig) Dini
  • Girit (Minos) Dini
  • Sümerlerin Dini
  • Fenikeliler Dini
  • Eski Roma Dini
  • Mu (Nacaallar) Dini
 10. Tarikatlar / Kültler / Mezhepler
  • Alevilik
  • Scientologistler
  • Melamiyyeler
  • Müsebbihelik
  • Şeyhilik
  • Vehhabiler
  • Köle Kadınlar Tarikatı
  • Kaderiyye Mezhebi
  • Nacilik
  • Ahilik
  • İsmailik Mezhebi
  • Hariciler
  • İmamilik
  • Bayramilik
  • Kızılbaşlık
  • Rafizilik
  • İbazilik
  • Sadilik
  • Batinilik / Sabbah Kültü
  • Sühreverdilik
  • Mutezille Mezhebi
  • Zeydiyye Mezhebi
  • Caferi Mezhebi
  • Cennet Yolcuları
  • Masonluk
  • Düsukilik
  • Yılan Eğiticileri
  • Gaudiya Vaişnavizm
  • Anglikanizm
  • Tanrının On Emri
  • Sahaja Yogacılar
  • Evrensel Yol (The Way)
  • Mans Kutsal Kuralcıları
  • Tanrının Çocukları
  • Cennetin Kapısı
  • Oshocular
  • Celvetilik
  • Hıristiyan Bilim Kilisesi
  • İnsan Tapınağı
  • Edebi Değerler
  • Birleşik Kilise
  • Branch Davidians
  • Diyet Tarikatı
  • Chino'nun Gerçek Adaleti
 
Top