Eşrefoğulları Beyliği

ZeyNoO

٠•●♥ KuŞ YüreKLi ♥●•٠
V.I.P
Eşrefoğulları Beyliği

Eşrefoğulları, 13. yüzyılın ikinci yarısında Beyşehir ve Seydişehir taraflarında kurulmuş bir Türk Beyliği'dir. Beyliğin kurucusu Seyfeddîn Süleyman b. Eşref, Türkiye Selçuklularının uç beyi idi. Selçuklu sultanı III. Gıyâseddîn Keyhüsrev, İlhanlı sultanı tarafından öldürülmüş 1284 ve yerine II. Gıyâseddîn Mes'ûd geçmişti.
Öldürülen sultanın annesi, iki torunu için Eşrefoğullarından yardım isteyerek Konya'ya çağırdı. Eşrefoğlu'na saltanat nâibliği verildi. Bu şehzâdeler 13 Mayıs 1285'de tahta çıkarıldı. Fakat bir ay sonra Selçuklu ordusunun gelmesi üzerine Eşrefoğulları tekrar Beyşehir bölgesine çekildiler. Daha sonra Eşrefoğulları Sultan II. Gıyâseddîn Mes'ûd ile barışmış ve Konya'ya giderek itaat arz etmişlerdir. Bu arada beyliğin merkezi ise Beyşehir olmuştu.

İlhanlı beylerbeyi Emîr Çoban'a itaat edenler arasında Eşrefoğlu Mehmed Bey de vardı (1314). Mehmed Bey'den sonra emîr olan II. Süleymân-şâh zamanında ise, uclarda bağımsızlıklarını korumağa çalışan beyliklere karşı Moğol valisi Timurtaş harekete geçti. Timurtaş, Beyşehri zabt ve yağma etmiş, II. Süleymân-şâh'ı Beyşehir gölüne attırmak suretiyle öldürtmüştür (1326). Bu suretle Eşrefoğulları Beyliği sona ermiştir.

Eşrefoğulları mimârî eserlerinden Seyfeddîn Bey'in Beyşehir'de yaptığı câmii ve mihrabı çok güzel olup, Selçuklu mimârîsinin bir devamıdır.
 

ZeyNoO

٠•●♥ KuŞ YüreKLi ♥●•٠
V.I.P
EŞREFOĞULLARI BEYLİĞİ (1280-1326)

Eşrefoğulları Beyliği, Beyşehir etrafında 1280 yılında kurulmuştur. Eşrefoğulları Beyliği'nin kurucusu Eşrefoğlu Süleyman Bey Anadolu Selçuklu Devleti emirlerindendir. Eşrefoğlu Süleyman Bey 13'üncü yüzyılın sonlarına doğru Anadolu Selçuklu Şehzadeleri arasındaki mücadelelerde önemli bir rol oynayarak kuvvetini göstermiştir.

Eşrefoğulları Beyliği'nin kurucusu olup, merkezi Beyşehir'i imar ve ihya eden, hatta bir zamanlar bu şehrin Süleyman şehri diye anılmasında amil olan Eşrefoğlu Süleyman Bey 1301 yılında vefat etmiştir. Yerine oğullarından Mübarizüddin Mehmet Bey geçmiştir. Mehmet Bey, Akşehir ve Bolvadin bölgelerini ele geçirerek Eşrefoğulları Beyliği'nin genişlemesini temin etmiştir.

Mehmet Bey'in vefat tarihide babasınınki gibi kati olmamakla birlikte 1320 yıllarına tekabül etmektedir. Mehmet Bey'in oğlu II. Süleyman Bey Eşrefoğulları Beyliği hükümdarı olduğu dönemde İlhanlıların Anadolu Valisi Demirtaş'ın yıkıcı darbelerine maruz kalmıştır.

Demirtaş Bey (Timurtaş) 1325 yılında Süleyman Bey'i mağlup ve esir etmiştir. 1326 yılında ise Süleyman Bey'i Beyşehir Gölü'ne atarak boğulmasını sağlamıştır. Böylece Eşrefoğulları Beyliği son bulmuştur.

İlhanlı Valisi Demirtaş daha sonra Mısır'a kaçarak Anadolu Beylikleri rahat bir nefes alınca Eşrefoğulları Beyliği tarih sahnesine yeniden çıktıysa da toprakları Karamanoğulları Beyliği ve Hamidoğulları Beyliği'nin eline geçmiştir.
 

Benzer konular


Top