• Arkadaşlar, bu sıralar imgur üzerinden gösterilen resimlerle ilgili proxy sorunu var sunucu kaynaklı.. Sorunun çözümünü arıyoruz geçici bir sorun olduğunu varsayıyorum....

İngilizce Güzel Kelimeler ve Anlamları

Papatya

V.I.P
V.I.P

Sosyal medya sitelerinden derlenmiş en çok beğenilen İngilizce güzel kelimeler listesi

1. Aquiver – titreyen

2. Mellifluous – yumuşak (ses), tatlı, akıcı (konusma/ses/ müzik vb), bal gibi, bal gibi tatlı, kulağa hoş gelen


3. Ineffable – ağza alınmaz (kutsal), anlatılamaz, tanımlanmaz, söylenemez, betimlenemez, kelimelerle ifade edilemez, tarifsiz, sözü edilmez


4. Nefarious – kötü, alçak, çok kötü, menfur, alçakça, hain, çirkin, fena


5. Somnambulist – uyurgezer


6. Epoch – çağ, dönem, vakit, devir, çığır, tarih, zaman, evre, epok

7. Sonorous – tumturaklı, sedalı, tantanalı, ses veren, çınlayan, sesi aksettiren, dolgun ses, gür ses, yüksek sesli, tınlayan, yankılı, etkili, sesli, ses çıkaran, çın çın öten, etkileyici, öten, sonoröz

8. Serendipity – mutlu kaza, aramazken bulunan, mutlu tesadüf, şans eseri değerli birşeyler keşfetme yeteneği, (psikoloji) serendiplik

9. Limerence – (psikoloji) tutkuyla aşık olma hali


10. Bombinate – vızıldamak, uğuldamak

11. Ethereal – uhrevi, uçuk, dünyevi olmayan, semavi, hafif ve ince, göksel, ruhani, eter (ile ilgili), eter gibi, havai, eterik

12. Illicitc – yasaya aykırı, yasadışı, memnu, gayri meşru, illegal, yasak, kanunsuz, haram, caiz olmayan


13. Petrichor – yağmurdan sonraki toprak kokusu


14. Iridescent – gökkuşağı gibi renkleri olan, yanardöner, parıldayan, pırıltı


15. Epiphany – görünüş, tezahür anı, 6 Ocak´ta kutlanan bir yortu, tezahür, aydınlanma, aydınlanma anı, epifani


İkinci grup İngilizce güzel kelimeler

16. Supine – kaygısız, uyuşuk, miskin, gevşek, meyilli, sırtüstü yatan, pasif


17. Luminescence – ışıltı, parlaklık, ışıma, gazışı, lüminesans, ışıldanım,

18. Solitude – yalnızlık, tenhalık, ıssızlık, tek başınalık, kendi başına olma, tenha yer, ıssız yer


19. Aurora – doğuş, tan vakti, fecir, şafak, gün ağarması, seher vakti

20. Syzygy – ayın yeni ay ve dolunay fazları, kavuşma konumu


21. Phosphenes – fosfen, gözler kapandığında görünen geometrik şekiller ve renkler


22. Oblivion – unutulma, unutulmaya yüz tutma, farkında olmama, kayıtsızlık, ilgisizlik, unutma, affetme, genel af


23. Ephemeral – çok kısa süren, kısa ömürlü, gündelik, bir gün yaşayan, çok kısa ömürlü, fani, geçici, gelip geçici, süreksiz


24. Incandescence – akkorluk, parlaklık, ısınarak ışık yayma


25. Denouement – son, çözüm, netice, akıbet, sonuç


Kaynak; Lingusta Eğitim

 

Top