• Merhaba Ziyaretçi
    "En Güzel Ekran Resmi Yarışması" içiin anket açıldı. İlgili ankete BURADAN ulaşabilirsiniz. Sizi de ankete oy vermeye davet ediyoruz...

İstiklal Savaşı Sırasında Bir Türk Kızının Duası

wien06

V.I.P
V.I.P
ALLAH' IM

Ak saçlı ihtiyarlar, bağrı yanık analar, gönlü yaralanmış yetimler, bütün Türk ve Müslüman kulların hep birden duaya geldik.
Sesimiz, sana minarelerden, memleketimin bütün müslüman dünyasına ses veren mabedlerinden yükseliyor...
Kalbimizi sana açtık.
Gözlerimizde senin nurun, kalbimizde
senin vecdin, ruhumuzda senin aşkın var...
Mabedlerinde ağlayan, surların üzerinde feryat eden,
müslüman iklimlerinde matem tutan
yeisli Türk sedasını işiten Tanrım.
Bizi de dinle...
Ruhumuzdan kopan feryadlara acı ve bizi koru Allah’ım...

Günahlarımıza tövbe ederek
şehidlerimizin ruhundaki kutsiyete sığınarak sana secde ediyoruz... Müslüman ruhunu temsil eden camilerine haç diktirme Allah’ım...
Yedi yüz seneden beri minarelerinde
okunan ezan sesine bizi hasret ettirme Allah’ım...

Topraklar altında millet için ölen şehitlerini mezarında ağlatma Yarabbi...
700 seneden beri denizlerin hâkimi, şarkın hâkimi olduk. Bizi düşmanlarımıza esir eyleme Yarabbi...

Şarkın üstünde dalgalanan matem sancağı bütün esir olan müslüman dünyasının matemini ilân ediyor.
İşte, biz, bugün, o siyah bayrağın altında ruhumuzdan taşan hıçkırıklar arasında sana yalvarıyoruz Allah’ım...

Asırlardan beri hükümran olan Türkün, bugün bütün milletlerin telin edeceği bir zulm ile mukaddesatı, istiklâli hayatı, her şeyi mahvoluyor...
Biz, Allah’ım, senin adâletine sığındık.
Bizim, her adâletin fevkinde, her kavmin üstünde en büyük kuvvetimiz olan
Allah’ım, seksen milyon Türkün kalbinde senin vecdin, senin aşkın var.
Ve, biz bu aşk ile Türk’ün hakkını bütün cihana, milletlerine bağıracak ve anlatacağız.
Türkler, ancak Türk sultanının, halifesinin hükmünde yaşar.
Ve, biz hürriyetimiz için, seksen milyon Türk, genç, ihtiyar, kadın, çocuk sesimizi işittirinceye kadar bağıracağız.
Cihadımıza sen zahir ol Yarabbi...

Sesini, sana ilâhi mabedlerinden tekbirler, tehlillerle yükselten Türk’ün sesini işit ve bizi kurtar Allah’ım...

Huzurunda diz çöktük, sana bütün vicdanımız, bütün imanımızla yalvarıyoruz. İmdat dileyen yaşlı gözlerimiz, merhametine sığınan matemli kalplerimiz, hicran dolu ruhumuzla sana ibadet ediyoruz ve yalvarıyoruz... Hükümran olduğumuz topraklarda bizi süründürme Allah’ım...

Camilerimizde yanan din ve iman kandillerini söndürme Allah’ım...

Fatihlerin, bütün hakanların şan ve
şeref ülkesinde olan hilâlini eksik etme Allah’ım...

Düşmanlara hakkın kuvvetini tanıt ve bizi kurtar Allah’ım...


Ömer Sami COŞAR’ın 1919 yılı gazetelerinden
derlediği “İstiklal Harbi Gazetesi'nden
 
Top