• Kazandığınız her 1000 ÇTL birikiminizi 5 TL ile değiştirip ödeme alabilirsiniz...
  • Merhaba Ziyaretçi.
    "MANZARA" konulu fotoğraf yarışması için sizde fotoğraf gönderebilirsiniz. Ilgili konu için BURAYA bakabilirsiiz.
    Sizi de katılıma davet ediyoruz...

Kabir duası nedir? Mezarlıkta hangi dualar okunur?

AybüKe

Şimdi Onlar Düşünsün
V.I.P
Kabir ziyareti duası nedir? Mezarlıkta hangi dualar okunur? Mezara çiçek ekmek...

Yakınlarınızın kabirleri başında okuyabileceğiniz sure ve dualarla ilgili yeteri kadar bilgi sahibi değilseniz, Peygamber Efendimiz (SAV)'in tavsiyelerine uygun olarak hazırladığımız kabir dua tavsiyelerini ruhlarına hediye edebilirsiniz. Peki halk arasında oldukça yaygın olan mezara çiçek ekme adeti günah mı? Mezarlığa çiçek neden ekilir? Mezarlıkta hangi duaları okumak daha faziletli? Kabir ziyaretleri nasıl yapılmalı? Kabir azabı gerçekte var mı? Kabir azabı önleyici dualar...
Ebû Hüreyre (r.a)'un rivayetlerine göre Peygamber Efendimiz (SAV), ölümden bahseden bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor: “Zevkleri bıçak gibi keseni -ölümü- çok hatırlayın!” Tirmizî, Zühd 4. Ayrıca bk. Nesâî, Cenâiz 3; İbni Mâce, Zühd 31. Buradan da anlayabileceğimiz gibi günlük yaşantımızda koşuşturmamız ne kadar çok olursa olsun ölümün eninde sonunda bizi yakalayacağı ve hiçbir şekilde kaçışın olmadığı akıldan çıkarılmamalıdır. Böylelikle kendimizi düzeltebilir ve ahiret saadetine nail olabilmek için çabalar sarf edebiliriz. Ölümü hatırdan çıkarmamak için fani dünyanın gönül oyalayıcı nefsani şeylerden uzak durmak ve bu gösterişli hayata aldanmamak gerekir. Hangi makamda olursak olalım fakirin de zenginin de, güzelin de çirkinin de gideceği tek bir yer olan kabirleri sık sık ziyaret ederek ölümü hatırlayabiliriz. Eskiden ''Cahiliye Dönemi'' adetlerinin uygulandığı zamanlarda Araplar, geniş ve büyük bir kabile olduklarını birbirlerine göstermek için ölülerinin sayılarıyla övünür, kahramanlıkları için de göğüslerini yırtarcasına bağıra çağıra feryat figan ederlerdi. Bu yüzden Peygamber Efendimiz (SAV), o zamanlarda kabir ziyaretlerini bir sürelik yasaklamıştı. Günümüzde böyle bir durum söz konusu olmadığından dolayı kabir ziyaretlerinin yapılabileceği hatta hayatını kaybetmiş olan yakınlarımızın ruhlarına hediye etmek için okuyabileceğimiz sureler ve affolunmaları için edeceğimiz dualarla Peygamber Efendimiz (SAV)'in sünnetini de yerine getirmiş oluruz. Peki bunun için kabir ziyaretinde nelere dikkat etmeliyiz? Kabir duası nedir, mezar başında hangi dualar okunur? Ölü kimsenin ruhu için hangi dualar tavsiye edilir? Mezara çiçek ekmek günah mıdır? Peygamber Efendimiz SAV'in kabir ziyaretlerinde dikkat ettiği hususlar...

KABİR ZİYARETİNDE OKUNACAK DUALAR NELER? MEZAR BAŞINDA HANGİ DUALAR EDİLMELİ?
Kabir duası nedir? Mezarlıkta hangi dualar okunur?
Kabir duası nedir? Mezarlıkta hangi dualar okunur?
Peygamber Efendimiz (SAV)'in "Yasin, Kur'ân'ın kalbidir. Onu bir kimse okur ve Allah'tan âhiret saadeti dilerse, Allah onu mağfiret buyurur. Yâsin'i ölülerinizin üzerine okuyunuz." (Müsned, V/26) hadis-i şerifinde buyurduğu gibi ölmüş bir kimsenin ruhu için okunabilecek dualardan bir tanesi de Yasindir.
Büreyde (r.a) rivayetine göre Efendimiz (SAV), Ashab-ı kirama, kabristanı ziyaret için gittiklerinde şu duayı okumalarını tavsiye etmiştir:
Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği kabir duası
Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği kabir duası

Kaynağı: Müslim, Cenâiz 104. Ayrıca bk. Nesâî, Cenâiz 103; İbni Mâce, Cenâiz 36.

Ebu Hüreyre (r.a)'un rivayetine göre Efendimiz SAV, kabir ziyaretinde okunabilir dualar için şöyle buyurmuştur:
"Kur'an-ı Kerim'de otuz ayetlik (şanı yüce) bir süre vardır. Bu süre (kendisini okuyan) kimseye (kıyamet günü) şefaat eder ve Allah'ın onu affetmesini sağlar. Bu süre Tebarekellezi bi-Yedihi'l'Mülk'dür."
Kaynağı: Ebu Davud, Salat 327, (1400) (veya Ramazan 10); Tirmizi, Sevabu'l-Kur'an 9, (2893).
KABİR AZABINDAN KORUNMAK İÇİN OKUNMASI TAVSİYE EDİLEN DUA
Mezarlıkta hangi dualar edilmeli
Mezarlıkta hangi dualar edilmeli


Abdullah İbni Abbas (r.a) şöyle anlatıyor:
Peygamber Efendimiz (SAV)’in ashabından biri, kabrin olduğunu bilmediği bir yere çadır kurdu. Birden Mülk Suresini okuyan bir adamın kabri çıktı. Bunun üzerine o sahabe, Efendimiz’e gelerek:
−‘Ya Resulallah! Çadırımı kurdum ama oranın bir kabir olduğunu bilmiyordum. Birden Mülk Suresini okuyan bir adamın kabri çıktı. Hatta kabirden çıkan adam, Mülk Suresini sonuna kadar okudu!’
Efendimiz (SAV) şöyle buyurdu:
−“Mülk Suresi, (kişiye azap edilmesine) manidir!” Tirmizi 3051, Tergib ve Terhib 3/316.
KABİR AZABI VAR MIDIR? PEYGAMBERİMİZ'DEN KABİR AZABINI HAFİFLETME...


Dini kaynaklarda geçen rivayetlere göre, Peygamber Efendimiz (SAV), mezarlıktan geçerken, iki mezardaki ölünün bazı küçük şeylerden dolayı azap gördüğünü söyledi. Bu iki mezardaki ölülerden biri yaşarken laf taşıyıcılık yaptığı, diğerinin de idrardan sakınmadığı öne sürülmüştür. Bunun üzerine Efendimiz (SAV), yaş bir dalı ortadan ayırıp ve parçaları iki kabre birer birer dikmiştir. Ashabtan biri, Efendimiz'e neden böyle yaptığını sorduğunda; “Bu iki dal kurumadığı sürece, o ikisinin çekmekte olduğu azabın hafifletilmesi umulur.”buyurmuşlardır. (Buhârî, Cenâiz, 82; Müslim, İmân, 34; Ebû Dâvud, Tahâret, 26)
MEZARA ÇİÇEK YA DA AĞAÇ DİKMEK GÜNAH MI? MEZAR ÇİÇEĞİNİN FAYDASI VAR MI?
mezara çiçek ekmek
mezara çiçek ekmek

Mezarlığa ekilecek olan çiçeğin ya da bazı bitkilerin kabir azabını hafiflettiğine yönelik bazı rivayetler mevcuttur. Dikilen ağaç ya da çiçeğin yaptıkları zikirler ve ondan yararlanan canlıların sevapları kabrin altında yatan kimsenin defterine yazıldığı inanılır. Herhangi bir bitki adı öne sürülmese de ekilecek olan bitkinin uzun ömürlü ve meyveli olması daha iyidir.
Ancak Hristiyanların yaptığı gibi kabre çelenk götürmek son derece yanlış bir davranıştır!
Mezara çiçek ya da ağaç ekmek hadisi
Mezara çiçek ya da ağaç ekmek hadisi
KABİR ZİYARETİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Günümüzdeki cahil insanlar tarafından yayılmış batıl inançlardan biri olan çaput bağlama, para koyma, mum yakma ya da taş yapıştırma gibi adetlerden kesinlikle uzak durmak gerekir.
Allah dostu olan alimleri ya da peygamber dostları gibi salih kimselerin kabrini ziyaret ederken Kabe'yi tavaf eder gibi etrafında dönmek doğru değildir. Her ne kadar bilinçsizce de yapılsa dikkat etmek gerekir.

Kabre el sürmek, öpmek gibi davranışlar iman bakımından riske girmeye sebep olabilecek hareketlerdir dikkat edilmelidir.
 

Top