• Merhaba Ziyaretçi
    "En Güzel Ekran Resmi Yarışması" içiin anket açıldı. İlgili ankete BURADAN ulaşabilirsiniz. Sizi de ankete oy vermeye davet ediyoruz...

Mezarlıkların korunması hakkında kanun

Suskun

V.I.P
V.I.P
Mezarlıkların korunması hakkında kanun

No : 3998</B>

Kabul Tarihi : 09/06/1994

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 13/06/1994

Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 21959


MÜLKİYET

Madde 1
- Devlet mezarlığı köylerde köy tüzelkişiliklerine aittir. Bu yerler satılamaz ve kazandırıcı zamanaşımı zilyedliği yolu ile iktisap edilemez.

KORUNMA

Madde 2 -
Mezarlıklar ve şehitlikler ile mezarlar bozulamaz yeşil alan gibi sahalar olarak ayrılamaz ve asli gayesi dışında hiç bir amaç için kullanılamaz. Yol geçme zorunluluğu bulunduğu İçişleri Bakanlığınca kabul edilen mezarlıklar veya bölümleri bu hükmün dışındadır.

İNŞA BAKIM VE ONARIM

Madde 3 -
Belediyeler ile köy muhtarlıkları ağaçlandırıp çiçeklendirmek ve gerekli her türlü bakım ve onarımı yaparak korumak zorundadırlar.

Belediyeler ve köy muhtarlıkları birinci fıkrada belirtilen hizmetleri yerine getirebilmek için gerekli ödeneği her yıl bütçelerine koyarlar. Ayrıca İl Özel İdareleri Bütçelerine de köy mezarlıklarına sarfedilmek üzere bu maksatla ödenek konur ve bu hizmetleri muntazam olarak yürütebilmek için yeterli personeli görevlendirirler. Belediye ve köy bütçelerini tasdike yetkili makamlar gerekli ödeneklerin bu idarelerin bütçelerine konulup konulmadığını araştırırlar.

YÜRÜRLÜK

Madde 4 -
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

Madde 5 -
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 
Top