• Merhaba Ziyaretçi
    "En Güzel Ekran Resmi Yarışması" içiin anket açıldı. İlgili ankete BURADAN ulaşabilirsiniz. Sizi de ankete oy vermeye davet ediyoruz...

Namazın Tercümesi

wien06

V.I.P
V.I.P
İftitah tekbiri:
Allah(c.c.)-u Ekber: Allah(c.c.) herkes ve her şeyden büyüktür.

Subhaneke Tercümesi:
Süb haanekellâahümme ve bihamdik. Ve tebâarakesmük ve teâalâa ceddük velâa ilâahe gayrük: Ey Allah(c.c.)ım! Seni noksanlıklardan tenzîh eder. Bütün kemâl sıfâtlarıyla tavsif ederim. Sana hamd ederim. Senin ismin yücedir. Senden başka ilâh yokdur.

Fatiha Suresinin Tercümesi:
Bismillahirrahmanirrahim: Dünyada mümin ve kafire merhamet eden ve ahirette yalnızca mümine merhamet eden Allah(c.c.)'ın adıyla başlıyorum.

Elhemdulillahi rabbil alemin: Hamd, bütün varlıkları terbiye eden Allah(c.c.)'a mahsustur.

Er Rahmanirrahim: Dünyada mümin ve kafire, ahirette ise mümine merhamet eder.

Maliki yevmiddin: Kıyamet gününün ihtiyar sahibi ve malikidir.

İyyake na’budu ve iyyake nestein: Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz.

İhdinassiratal mustakim: Bizi doğru yola (İslam dinine) hidayet et.

Sıratellezine en’amte aleyhim: Kendilerine nimet verilen (Peygamber ve peygamberin yerine oturanlar)yoluna

Gayril mağzubi aleyhim velazzalin(ya da veleddalin): Gazap ettiklerinin ve yolunu şaşırmışların yoluna değil.

Ruku Zikri:
Subhane rabbiyel azim: Rabbim, her türlü kusur ve noksanlıktan münezzehtir.

Secde Zikri:
Suhane rabbiyel ala ve bihamdih: Rabbim her türlü kusur ve noksanlıktan münezzehtir.

Hamd:
Semi'allâhu li-men hamideh: Allah(c.c.) kendisine hamdedeni işitir.

Rabbenâ ve leke'l-hamd: Rabbimiz, hamd sanadır.

Selam:
Esselamu aleykum ve rehmetullahi :Allah(c.c.)'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun.

Allahumme ente's-selam ve minke's-selam. Tebarekte ya ze'l-celali ve'l-ikram :Ey Allah(c.c.)'ım! Selâm Sen'sin ve selâm Sen'dendir; Ey Celal ve ikram sahibi Rabbimiz! Senin şanın yücedir

Tesbihat-ı Erbaa'nın Tercümesi:
Subhanellallahi vel hemdu lillahi ve la ilahe illallahu vallahu Ekber: Yani, Allah(c.c.) pak ve münezzehtir. Bütün hamtlar Allah(c.c.) Teala'ya mahsustur. Bir tek olan Allah(c.c.)'tan başka (kulluğa layık) ilah yoktur. O, tavsif edenlerin tavsifinden yücedir.

Teşehhüd ve Selam'ın Tercümesi:
Elhamdu lillah Eşhedu en la ilahe illallahu vehdehu la şeriykeleh
Hamd Allah(c.c.)'a mahsustur ve şehadet ederim ki bir tek olan Allah(c.c.)'tan başka kulluğa layık bir ilah yoktur ve O'nun ortağı yoktur.

Ve eşhedu enne Muhammeden abduhu ve rasuluh: Muhammed (s.a.a)'in O'nun kulu ve resulü olduğuna şehadet ederim.

Allahumme salli ala Muhammedin ve al-i Muhammed:
Allah(c.c.)'ım! Muhammed'e ve al-i Muhammed'e rahmet gönder.

Esselamu aleyke eyyuhen nebiyyu ve rahmetullahi ve berakatuh: Ey Allah(c.c.)'ın Nebisi, selam ve Allah(c.c.)'ın rahmet ve bereketi senin üzerine olsun.

Esselamu aleyna ve ala ibadillahis salihin: Bizlerin (Namaz kılanların) ve Allah(c.c.)'ın iyi kullarının üzerine alemlerin Rabbinden selam olsun.


[ALINTI]
 

kAşİf

Düşünmek lazım..
Özel üye
velazzallin-veleddalin - buradaki harf değişliği manada bir değişiklik yapıyormu? iki kelimede aynı anlamdamı ? lütfen bilen bir cevaplayıversin ,bilmediğimden soruyorum,ben okurken veleddalin diye okuyorum yanlışsa düzeltelim
 

KıRMıZı

TeK BaşıNa CUMHURİYET
V.I.P
Anlamı aynı ikiside doğru aslında ne d ne de z olarak okunur tevcidli okunduğunda ikisinin ortası bir ses çıkar..
 
Top