• Merhaba Ziyaretçi.
    "Çiçek " konulu fotoğraf oylaması başladı. İlgili konuya BURADAN ulaşabilirsiniz.
    Sizi, ankette oy kullanmaya davet ediyoruz...

Navigasyon sistemleri ve telematik hizmetler hakkında bilgi

Suskun

V.I.P
V.I.P


Navigasyon sistemleri uydu desteğiyle çalışırlar ve oto*mobil sürücülerinin yön bulmasını sağlarlar. Bir uydu alıcısı, navigasyon hesaplayıcısı ve CD-ROM üzerindeki yol haritası ile otomobil sürücüsüne kesin yön bulma yardımları verilmesi mümkündür. Sürücünün görüş ala*nı dahilindeki bir nokta matriks ekranı, yön okları ve uzaklık bilgileriyle somut rotayı gösterir. Bunun için yol*culuk başlamadan önce navigasyon hesaplayıcısına va*rış noktası girilmelidir.
Uydu navigasyonu, uydu belirleme sistemi GSP (Global Positioning System) sayesinde gerçekleşir. Kesin pozis*yonun belirlenmesi için en azından üç uydudan sinyal alınması gereklidir. Uyduların uzaydaki konumu farklı olduğundan, sinyallerin kesişme noktasında, aracın ke*sin pozisyonu 100 metrenin altındaki bir hassasiyetle bulunur. Radyo-navigasyon sistemi için uydu belirleme temel bilgi sağlayıcı olmasına rağmen, sistem kısa süre*li sinyal kesikliklerini dengeleyebilir. Kısa süreli sinyal kesiklikleri sırasında, örneğin yüksek binaların arasın*dan, vadilerden, tünellerden ya da çok katlı otoparklar*dan geçerken sürüş yönü ve yol mesafesi dönüş açısı sensörü ve tekerlek devir sensörlerinin devir impalsları ile hesaplanmaktadır. GPS sinyali tekrar alınmaya baş*lanınca, o ana kadar hesaplanan pozisyonun otomatik düzeltmesi yapılır.
Navigasyon sisteminin yardımıyla sürücü tamamıyla trafiğe konsantre olabilir. Akustik birimler ve sürücü*nün bakış açısı dahilindeki açık, gör*sel sinyaller sürücüyü belirlenen ye*re yönlendirir.
Ek bir rahatlığı da telematik hizmetler sağlamaktadır. Sürücünün bu hizmetleri alabilmesi için bir mobil telefona ihtiyaca vardır. Bu hizmetlerin içerisine trafik rotası için iyileştiril*miş trafik bilgileri ve ayrıca acil du*rumlarda devreye giren özel bir gü*venlik sistemi de girmektedir. Ağır trafik kazası sonrasında, mobil tele*fon vasıtasıyla en yakın aktarım biri*mi otomatik olarak bilgilendirilerek kurtarma için çok önemli ölçüde zamanın kazanılmasını sağlar.
Telematik hizmetler kavramı adı altında deği*şik servis hizmetleri bir araya getirilmiştir. Siste*min temeli, cep telefonu ve uydu navigasyonudur. Birçok hizmetin yanında iyileşti*rilmiş trafik bilgileri ve otomatik acil durum çağ*rısı bulunmaktadır. Trafik bilgileri örneğin polis ve trafik hesaplama merkez*leri ve ayrıca kendi trafik bilgilendirme sistemin*den de sağlanmaktadır. Bil*giler, radyo dalgaları vasıtasıyla telematik merkezlere gönder*ilmektedir. Mobil telefonun SMS (Short Message Service) bilgi kanalı yoluyla göster*ge trafik bilgileri tablosu*nun ekranında yazı for- matında görüntülenir. Otomatik acil durum, bir düğmeye basmak sure*tiyle, sürücüyü ilgili acil yardıma bağlar. Eğer bir kaza sırasında hava yas*tıkları açılırsa, acil yar*dım otomatik olarak çalıştırılır. GPS yer belirle*me sayesinde telematik merkezi aracın nerede bulunduğunu anlayarak derhal harekete geçebil*mektedir.“Otomobil Teknolojisinin Temelleri”​
 

Top