• Merhaba Ziyaretçi
    "En Güzel Ekran Resmi Yarışması" içiin anket açıldı. İlgili ankete BURADAN ulaşabilirsiniz. Sizi de ankete oy vermeye davet ediyoruz...

Öğrenim ve katkı kredisi geri ödemeleri için erteleme hakkınızı kullanın

Suskun

V.I.P
V.I.P
Öğrenim ve katkı kredisi geri ödemeleri için erteleme hakkınızı kullanın

Meznuiyet sonrasında adayları en çok rahatsız eden uygulama, öğrenim ve katkı kredisinin geri ödemeleri için Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden gönderilen yazılardır. Bu yazılar işsiz bir çok adayda "icra gelecek" paniğine neden olmaktadır. Oysaki SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı ile ilişkisi olmayan adayların tek yapması gereken adı geçen genel müdürlüğe başvurarak erteleme haklarını kullanmalarıdır.

Öğrenim ve katkı kredi borçlarına ilişkin oluşan borç yükü, mezun adayları rahatsız etmeye devam ediyor. Ancak, herhangi bir işe girmemiş olan adayların öğrenim ve katkı kredi borcunu birer yıllık sürelerle erteleme imkanı bulunmaktadır. Bunun için tek yapılması gereken bir dilekçe yazılmasıdır. Borcun ertelenmesi sebebiyle her yıl ayrıca faiz uygulanacaktır.

KANUNUN İLGİLİ MADDESİ

Öğrenim ve katkı kredi borçlarını ödemeye kolaylık getiren 5505 sayılı Kanun 26/05/2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Söz konusu bu kanun, işe giremeyen adaylara kredi borcunu ödemede erteleme imkanı sağlamaktadır. Kanunun ilgili maddesi şu şekildedir:

"Borçlunun Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur veya sosyal güvenlik kuruluşu niteliğindeki başka kuruluşlarla ilk defa ilişkilendirildiğinin tespitine kadar, ilgilinin talebi halinde borcunu ödemesi, kredi alma süresinin bitiminden itibaren endeks uygulanmak suretiyle ve birer yıllık sürelerle Kurumca uzatılabilir."

"Katkı kredisi borcu ödemelerinde de aynı esaslar uygulanır."

YAZILI DİLEKÇE İLE BAŞVURU YAPMAK GEREKİYOR

Buna göre bir işe girmemiş bir adayın borcunu ertelemesi için Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur veya sosyal güvenlik kuruluşu niteliğindeki başka kuruluşlarla bir ilgisinin olmaması gerekmektedir. İşe girmemiş adaylar bu maddeye göre Kredi ve Yurtlar Kurumuna bir dilekçe yazacaktır. Dilekçede; ad, soyad, öğrenim görülen öğretim kurumu adı, T.C kimlik numarası, kredi numarası, baba adı ve açık adresi belirtilecek ve dilekçe “Cemal Gürsel cad. no:61 Cebeci- Ankara” adresine gönderilecektir.

HER ERTELEME İÇİN ENDEKS UYGULANACAKTIR

Ertelenen her yıl için borca endeks uygulanacaktır. Borç birer yıllık sürelerle uzatılacaktır. Bu nedenle işe girilemeyen her yıl için bir defa dilekçe ile başvuru yapmak gerekecektir.

Bilindiği üzere borç ödemeleri mezun olduktan 2 yıl sonra başlamakta olup, başvuruların mezuniyetin hemen sonrasında değil, bu iki yıl sonrasında yapılması gerekmektedir. Borca ilişkin kontroller Kredi ve Yurtlar Kurumunun internet sitesinden yapılabilir.


Kredi borcunun ertelenmesine dair örnek dilekçe

26 Ekim 2006 14:38

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

... yılında ... yükseköğrenim kurumundan mezun oldum.
5505 sayılı Kanunun birinci maddesiyle eklenen, 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 16 ncı maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında aşağıdaki hükümler yer almaktadır.

""Borçlunun Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur veya sosyal güvenlik kuruluşu niteliğindeki başka kuruluşlarla ilk defa ilişkilendirildiğinin tespitine kadar, ilgilinin talebi halinde borcunu ödemesi, kredi alma süresinin bitiminden itibaren endeks uygulanmak suretiyle ve birer yıllık sürelerle Kurumca uzatılabilir."
"Katkı kredisi borcu ödemelerinde de aynı esaslar uygulanır."

İlgili hükümler gereğince herhangi bir sosyal güvenlik kurumu ile bir ilişkim bulunmamakta olup, öğrenim ve/veya katkı kredi borcumun bir yıl ertelenmesini talep ediyorum.

Ad Soyad

Öğrenim görülen kurumun adı:
T.C. Kimlik numarası:
Kredi numarası:
Baba adı:
Adres:

Dilekçenin gönderileceği adres: Cemal Gürsel cad. no:61 Cebeci- Ankara
 
Top