• Merhaba Ziyaretçi
    "En Güzel Ekran Resmi Yarışması" içiin anket açıldı. İlgili ankete BURADAN ulaşabilirsiniz. Sizi de ankete oy vermeye davet ediyoruz...

Organik Tarım (Biyolojik, Ekolojik Tarım)

ZeyNoO

٠•●♥ KuŞ YüreKLi ♥●•٠
V.I.P
GİRİŞ
• Bir insanın sağlıklı olması demek, o insanın sağlıklı koşullar altında, çevresi ve kendisiyle barışık olarak yaşaması demektir.
• İnsanın ruhsal, fiziksel ve zihinsel sağlığı yedikleriyle doğrudan ilgilidir.
• Besinlerimizin sağlıklı olması da toprağın suyun ve havanın sağlıklı olmasına, ayrıca üretim ve işlemelerin doğru yapılmasına bağlıdır.

İşte bu yüzden kurmaya çabaladığımız "ORGANİK DÜNYA"nın içine sizleri de davet ediyoruz.

“ÇOCUKLARIMIZIN DA GEÇMİŞTE KALAN TADLARI BİLMEYE HAKKI VAR.”
 

ZeyNoO

٠•●♥ KuŞ YüreKLi ♥●•٠
V.I.P
Tanımı: Tarımsal üretimin insana ve çevreye zarar vermeden gerçekleştirildiği, ekolojik sistemde sentetik kimyasallar ve bu kimyasalların hatalı uygulamaları sonucu kaybolan doğal dengeyi yeniden kurmaya yönelik bir tarım yöntemidir.

Gelişimi: Avrupa'da 1910'larda uygulamaya başlamış, kontrollü üretim ise 1930'lu yıllarda yaygınlaşmıştır. Danimarka, İngiltere ve İsviçre Avrupa'da biyolojik tarımın temellerini atan ülkeler olmuşlardır. Avrupa orijinli firmaların talepleri doğrultusunda 1984-85 ülkemizde organik tarım sadece sekiz üründe başlamıştır.

2003 yılına gelindiğinde 13,000 çiftçi ailesi tarafından 103,000 hektar alanda buğdaydan gül yaprağına kadar uzanan yelpazede, toplam 170 çeşit ve 359.000 ton organik ürün üretilmiştir. Türkiye'nin ürettiği organik ürünlerin neredeyse tamamı ihraç edilmektedir.Ülkemizde yapılan organik tarımsal ürün ihracatı hızlı bir gelişme göstermektedir. 1998 yılında toplam organik tarımsal ürün ihracat değeri yaklaşık 19 milyon ABD Doları iken bu rakam 2003 yılında 36 Milyon ABD Dolarına yaklaşmıştır.

Amacı: Çevre, toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden, insan ve diğer canlıların sağlığını azami derecede korumak ve tarımda sürdürülebilirliği sağlamaktır.

Neden Organik Tarım: Sağlıklı ve uzun yaşam; doğal gıdaların tüketilmesi ile mümkündür. Geleneksel metotlarla yapılan tarım sayesinde dünya gıda üretimi bir miktar artmış, fakat verim artışı sağlanırken, üretimde ekolojik denge bozulmuş, iyi tarım toprakları elden çıkmış ve toprağın canlı kısmı ölmüştür. Topraktan kaybolan bu maddelerin tekrar telafisi çok pahalıya mal olmaya başlamış ve bazen de imkansız hale gelmiştir.
Organik Tarımın Özelliği: Organik tarım sözleşmeli tarım esasına dayanır.
* Sözleşmeli,
• Tarladan tüketiciye ulaşıncaya kadar kontrollü,
• Sertifikalı,
• Planlı,
• Her aşaması kayıt altına alınmış,
• Karşılıklı güven esasına dayanan,
Bir üretim şeklidir.

Kontrol: Organik tarımın sözleşmeli tarım şekli olması itibariyle üretimin başından sonuna kadar muntazam kayıtlar tutma üretim sürecini gözlem altına alma, gözlem sonuçlarını rapor etme, ürünün organik niteliğini laboratuar analizleri ile test etme ve denetlemelidir.

Sertifikasyon: Bütün kontrol yöntemlerini uygulayarak elde edilen organik ürünün geldiği aşamanın belgelenmesidir.

Hammadde halindeki organik ürüne; “Hammadde Sertifikası” verilir.

Türkiye de yetkilendirilmiş kontrol ve sertifikasyon kuruluşları:
• İMO (İzmir)
• BCS (İzmir)
• SKAL (İzmir)
• ECOCERT (İzmir)
• ETKO (İzmir)
• İCEA (İzmir)
• EKOTAR (Mersin)
 

ZeyNoO

٠•●♥ KuŞ YüreKLi ♥●•٠
V.I.P
Organik ürün: Organik üretim ve yetiştirme tekniği ile, Bakanlık veya kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşu kontrolünde üretilmiş, yetiştirilmiş, doğadan toplanmış, avlanmış, ambalajlanmış, etiketlenmiş, ham, yarı mamul ve mamul haldeki sertifikalı ürüne Organik Ürün denir.

Dünya Ticaretine konu olan Organik Tarım Ürünleri: Yaş meyve-sebzeler, çorbalar, dondurulmuş gıdalar, su ürünleri, şeker ve şekerli ürünler, bebek gıdaları, diyet ürünleri, gıda katkı maddeleri, soslar, kuru ve sert kabuklu meyveler, bakliyat, baharatlar, tıbbi ıtri bitkiler, yağlar, et ürünleri, bal, peynir, un ve unlu mamuller, bira, şarap, meyve suları, kahve , çay gibi alkollü ve alkolsüz içecekler sayılabilir.

Çiftçinin Organik Tarıma Girişi: Organik tarımsal üretim yapacak çitçi; öncelikle bakanlıkça yetki verilmiş herhangi bir kontrol /sertifika kuruluşuna başvurmalıdır. Kontrol/sertifika kuruluşu kendisine baş vuran müteşebbislerden kendisini ve işletmesini tanımlayacak yönetmelik hükümlerine göre gereken bütün bilgi ve belgeleri ister. Bu bilgi ve belgeler ışığında organik tarım yapmaya uygun olup olmadığına karar verir. Uygunluğu durumuna göre müteşebbis yönetmelik hükümlerine göre organik tarım komitesine bildirilir. Arazi parseli yada üretim alanı, kontrol/sertifika kuruluşunca geçiş sürecine alınır.Toprağın kirlilik durumuna göre 1 ile 3 yıl arasında geçiş süreci uygulanır. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda 24 ay, tavşanlarda 6 ay, ve tavuklarda 4 aydır. Su ürünleri üretiminde geçiş süreci tür ve çeşidine göre kontrol/sertifika kuruluşu tarafından belirlenir.

Kontrol/sertifika kuruluşu, organik tarım komitesinin onayını alarak geçiş sürelerini uzatabilir veya kısaltabilir. Müteşebbisle sözleşme yapan, her kontrol/sertifika kuruluşu tarafından gerekli hallerde başvurulması maksadıyla bir mahkeme yeri ibraz edilir.

Müteşebbisler bu konuda ayrıntılı bilgi için Tarım İl Müdürlüğü Organik Tarım Timlerine baş vurabilirler.
 

ZeyNoO

٠•●♥ KuŞ YüreKLi ♥●•٠
V.I.P
Organik Tarım; doğadaki dengeyi koruyan,toprak verimliliğinde devamlılığı sağlayan, hastalık ve zararlıları kontrol altına alarak; doğadaki canlıların sürekliliğini oluşturan, doğal kaynakların ve enerjinin optimum kullanımı ile optimum verimlilik alınan bir sistemdir.
Organik Tarım :
Bitkisel ve hayvansal ürünler, su ürünleri ve girdilerin organik tarım metoduna uygun olarak üretilmesi ile orman alanları veya doğadan toplanarak elde edilen ürünlerin; tüketiciye ulaşıncaya kadar olan bütün işlemlerin organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına ilişkin yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılmasıdır.

Organik Tarım; doğadaki dengeyi koruyan,toprak verimliliğinde devamlılığı sağlayan, hastalık ve zararlıları kontrol altına alarak; doğadaki canlıların sürekliliğini oluşturan, doğal kaynakların ve enerjinin optimum kullanımı ile optimum verimlilik alınan bir sistemdir.

Gelişmiş dünya ülkelerinin birçoğunda olduğu gibi; son yıllarda ülkemizde de giderek daha fazla konuşulan ve uygulama sahası bulan bu tarım tekniği insana ve çevreye dost üretim sistemleri içermektedir.

Bu konuda ilk ciddi gelişme1972 yılında Almanya'da Uluslar Arası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu (IFOAM)' nun kurulmasıdır.

Ülkemizdeki organik tarım gelişmeleri 1992 yılında ETO (Ekolojik Tarım Organizazyonu Derneği)'nun kurulması ile başlamıştır.Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı 18 Aralık 1994 tarihinde Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin Ekolojik Metodlarla Üretilmesine ilişkin ilk yönetmenliğini, 1995 yılında söz konusu yasanın yaptırım içeren maddelerine ilişkin değişiklik yönetmenliği çıkarılmıştır.Bu yönetmelik Avrupa Birliği mevzuatında bu güne kadar yapılan bir çok tadilatı, organik tarımın esasını düzenleyen yeni yönetmelikleri ve ihracattaki düzenlemeleri de kapsayacak şekilde yeniden gözden geçirilmiş ve organik ürünlere ilişkin Türk Logosunun da içinde yer aldığı yeni yönetmelik 11 eri ve ihracattaki düzenlemeleri de kapsayacak şekilde yeniden gözden geçirilmiş ve organik ürünlere ilişkin Türk logosunun da içinde yer aldığı yeni yönetmelik 11 Temmuz 2002 tarihli 24812 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ülkemizde organik olarak üretilen ürünlerin büyük bir kısmı ihraç edilmekte olup ülke içi Pazar da günden güne gelişmektedir.
 

ZeyNoO

٠•●♥ KuŞ YüreKLi ♥●•٠
V.I.P


• Toprak, Bitki, Hayvan ve İnsan arasındaki döngü doğal kökenli hammaddeler kullanılarak sağlanmalı. Doğal çevreyle uyumlu bir üretim yapılmalı.
• Toprağın iyileştirilmesi ve beslenmesi sağlanmalı. Bunu yaparken de münavebe, organik gübreleme ve uygun toprak işleme yöntemleri kullanılmalıdır.
• Üretim sırasında kullandığımız tüm materyalların sağlıklı ve mümkün olduğunca hastalık ve zararlılara dayanıklı olmasına dikkat edilmeli.
• Bitki ve tür çeşitlerinin seçiminde üretim yapılacak yerin ekolojik koşulları çok iyi bilinmeli ve bu koşullarda hastalık ve zararlı yoğunluğu dikkate alınmalı.
• Bitkisel ve hayvansal üretimi mümkün olduğunca birlikte yaparak, birbirlerinin girdilerini kullanmak suretiyle karşılıklı desteklemesi sağlanmalı.
 

ZeyNoO

٠•●♥ KuŞ YüreKLi ♥●•٠
V.I.P
ORGANİK BİTKİSEL ÜRETİMİN GENEL KURALLARINDAN BAZILARI

• Bitkisel üretim; bir kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşu ile sözleşme yapılarak onun kontrol ve denetiminde yapılır.
• Organik bitkisel ürün yetiştiriciliği yapacak müteşebbis geçiş sürecine alınır. Kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşu geçiş sürecini Organik Tarım Komitesinin onayını alarak uzatabilir veya kısaltabilir.
• Geçiş süreci; tek yıllıklı bitkilerde 2 yıl. Çok yıllık bitkilerde 3 yıldır. Tek yıllık kültürlerde ekim tarihi, Çok yıllık kültürlerde hasat tarihi göz önüne alınır.
• Kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşu, şüpheli durumlarda,organik Bitkisel üretim yapılacak toprağın, kullanılacak gübre ve ilacın, ekim ve dikimden önce analizinin yaptırılmasını müteşebbisten ister.
 

ZeyNoO

٠•●♥ KuŞ YüreKLi ♥●•٠
V.I.P
MÜTEŞEBBİSİN ORGANİK TARIMA GİRİŞİ MÜTEŞEBBİSİN MÜRACATI:

Organik tarım metoduyla üretim yapmak isteyen müteşebbis gerekli kontrol ve ve/veya sertifikasyon kuruluşuna bir dilekçe ile baş vurur.Ürünlerinin organik olarak değerlendirilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını talep eder.

Kontrol İşlemi: Kontrol işlemi, Kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşunca organik ürünün üretiminin başlangıcından tüketiciye ulaşıncaya kadar yapılan tüm işlemleri gerçekleştiren her türlü müteşebbisin, her aşamada denetlenmesi, her işlemin belgelendirilmesi ve yönetmenlikte zorunlu kılınan her türlü doküman ve kayıtın tutulması işlemidir.

Sertifikasyon İşlemi: Sertifikasyon işlemi müteşebbis tarafından organik üretim metotlarıyla elde edilmiş ürünün kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşunca organik nitelikte olduğunun sertifikayla tescil edilmesi işlemidir.
 

ZeyNoO

٠•●♥ KuŞ YüreKLi ♥●•٠
V.I.P
Hayvansal Kaynaklı Ürün veya Yan ürünler: Kan unu, tırnak ve boynuz unu, kemik unu veya Jel haline getirilmiş kemik unu, balık unu, et unu, tüy saç unu saç, süt ürünleri.Çiftlikte üretilen Organik Maddeler: Çiftlik gübresi, Çiftlik sıvı atıkları (Şerbet), kanatlı gübresi ve çiftlik gübresinden elde edilmiş kompost hayvan gübreleri, bitki atıkları ve yeşil gübre, saman, yaprak ve diğer bitkisel atıklar, fındık curuf kompostu, bitki yaprakları ve diğer bitkisel atık ve artıklar.

Diğer Organik Maddeler:
Diğer kaynaklardan sağlanan organik maddelerden yapılan kompostlar, kültür mantarı üretim artıkları, bıçkı tozu, talaş, ağaç artıkları ve ağaç kabukları, ağaç külü, deniz yosunları ve deniz yosunu ürünleri,kuş gübreleri, gıda ve tekstil endüstrisinden sağlanan organik yan ürünler, turba (torf, peat), gübre için bitki kaynaklı ürünler, veya yan ürünler (Örneğin; yağlı tohum küspesi vb.) organik kentsel atıklardan yapılan kompostlar.

Hayvansal Kaynaklı Ürün veya Yan ürünler:
Kan unu, tırnak ve boynuz unu, kemik unu veya Jel haline getirilmiş kemik unu, balık unu, et unu, tüy saç unu saç, süt ürünleri.

Mineraller ve Kayaçlar:
Humat (Humic Shale), ham hümik asit tuzu (Leonardite),humik asit ekstratı, alçı taşı (jips), doğl kalsiyom karbonat, yumuşak kaya fosfatı, aliminyum kalsiyum fosfat, dolomit, deniz yosunu esaslı fosil kayalar, tüf, kükürt, borat (Borate) kaya unu (Granit tozu/kumu) demir sülfat, demir karbonat, vermikulit (Vermiculite), perlit, klinoptilolit (Clinoptilolite).

Mikrobiyal Gübreler:
Rhizobium bakterisi, azoto bakterler, azospirilum, clostridium, mavi yeşil algler, mikorizalar.

Organik Tarımda Kullanılabilecek Bitki Koruma Ürünlerinden Bazıları:

Bitki ve Hayvansal Orijinli Maddeler:
Azadiracha İndica (Neem ağacı) dan ekstrakte edilmiş A.Jesus azadiraktin (İnsektisit), hidrolize proteinler (Çekici), balmumu (Fungusit), Nicotiana tabacumdan ekstrakt (İnsektisit), nane yağı, çam yağı ve kimyon yağı gibi bitkisel yağlar (İnsektisit, akarisit, fungusut ve sürgün önleyici inhibitördür), Chrysanthemum cineriaefolium dan eksrakte edilmiş pirentrinler (İnsektisit),

Biyolojik zararlı kontrolü için kullanılacak mikro organizmalar:
Bakteri, virüs ve mantar gibi mikroorganizmalar (Örneğin: Bacillus thringiensis, granulosis virus)

Organik Tarımda geleneksel olarak kullanılan maddeler:
Yağ asiti, potasyum tuzu, yumuşak sabun(İnsektisit, akarisit, bakterisit), kükürt (Fungusit, akarisit, uzaklaştırıcı)

Not:
1. Organik Tarımda kullanılabilecek ürünler; kontrol ve/ veya sertifikasyon kuruluşu tarafından denetlenmelidir.

2. Organik tarımda kullanılabilecek ürünlerin tamamı, tanımı, bileşime ait şartlar kullanım koşulları ve riskleri Organik Tarım Yönetmeliğinde belirtilmektedir.
 
Top