• Kazandığınız her 1000 ÇTL birikiminizi 5 TL ile değiştirip ödeme alabilirsiniz...

Peygamberimiz (sav) ile İnleyen deve

Şefkat abidesi Peygamberimiz (s.a.s) bir gün ihtiyaç gidermek için ensardan birinin hurma bahçesine girdi, baktı ki orada bir deve var.

Deve peygamberimizi görünce inledi ve gözlerinden yaşlar aktı.
Peygamberimiz dayanamadı ve devenin yanına yaklaşıp gözyaşlarını sildi,
hörgücünü ve kulaklarının arkasını şefkatle okşadı.
Deve inlemesini kesip sakinleşti. Bunun üzerine hayvanlara karşı müşfik ve merhametkâr olan peygamberimiz:
"-Bu devenin sahibi kim? Bu deve kimindir?"diye devenin sahibini aradı. Biraz sonra Medinelilerden bir genç:
"-O bana aittir ey Allah'ın Resûlü!" deyip ortaya çıkınca Hz. Peygamber o genci ikaz ederek:
"-Allah'ın sana lütfettiği bu deve hakkında Allah'tan korkmuyor musun?
O senin kendisini aç bıraktığını ve çok çalıştırarak yorduğunu bana şikâyet ediyor" buyurdu.
..

(Ebû Davud, "Cihad ",44)
 

Top