• Merhaba Ziyaretçi.
    "Çiçek " konulu fotoğraf oylaması başladı. İlgili konuya BURADAN ulaşabilirsiniz.
    Sizi, ankette oy kullanmaya davet ediyoruz...

Radyo Televizyon Muhabiri

Çağlayağmur

👪🤗
Süper Moderatör
TANIM
Haber kaynakları ile ilişki kurarak sürekli haber toplayan, gerektiğinde olayları yerinde izleyen, haberi yazılı veya sözlü olarak bağlı bulunduğu radyo veya televizyon kurumuna ileten kişidir.

GÖREVLER
- Haber kaynaklarından kendisine iletilen haberleri okur, bunları önemine göre sıraya koyar ve derinliğine incelenmesi uygun görülen olaylar için bir gündem oluşturur,
- Bir olayla ilgili olarak haber toplamak için, en doğru ve ayrıntılı haberi alabileceği haber kaynaklarını belirler,
- Görüşeceği kişileri telefonla arayarak isteğini belirtir ve randevu ister,
- Kameraman ünitesi ile ilişki kurar ve görüşmenin yayınlanacağı yeri ve saati belirtir,
- Haber alacağı kişiye soracağı soruları hazırlar,
- Kararlaştırılan saatte haber kaynağı ile görüşmesini yapar, görüntüleri kameramana kaydettirir,
- Haberi yazar ve amirine onaylatır,
- Gerektiğinde kitap, kaset vb. kaynaklardan arşiv taraması yapar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
- Ses ve görüntü kayıt cihazları (teyp vb.),
- Ses ve görüntü montaj aletleri,
- Bilgisayar,
- Faks, teleks,
- Çeşitli kırtasiye malzemeleri.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Radyo televizyon muhabiri olmak isteyenlerin;
- Üst düzeyde sözel yeteneğe sahip,
- Sosyal olaylara ilgili,
- Derinliğine araştırma merakı olan,
- Başkaları ile iyi ilişki kurabilen,
- Değişik ortamlarda çalışıp, sık sık seyahat edebilecek
kimseler olmaları gerekir.

Yaratıcılık mesleki başarıyı artırıcı etkendir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Radyo televizyon muhabirlerinin çalışma ortamları çok değişkendir. Olayın niteliğine göre açık, kapalı, gürültülü, tozlu ve hatta tehlikeli olabilir. Muhabirlerin haberlerini yazdıkları büro ortamı çok sayıda kişinin çalıştığı gürültülü bir ortamdır. Muhabirler birinci derecede insanlarla etkileşim halinde görev yaparlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Radyo TV muhabirleri TRT Kurumunun bütün kanallarında (radyo ve TV), özel televizyon kanallarında, özel radyolarda, yerli ve yabancı haber ajanslarında görev yapabilirler. TV kanallarının artmasıyla birlikte mesleğe olan ihtiyaç sürekli artış göstermektedir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi; çeşitli üniversitelere bağlı iletişim fakültelerinin “Radyo ve Televizyon Yayımcılığı”, “Radyo, Sinema ve Televizyon”, “Sinema ve Televizyon” bölümlerinde verilmektedir.
Ayrıca, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunda verilen hizmet öncesi eğitimler de bu mesleğin eğitim yerleri arasında sayılabilir.
Ancak, muhabirlik mesleğinden farklı alanlardan mezun olan kişiler de bu meslekte çalışabilmektedirler.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
İlgili bölümlere girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavında yeterli “Sözel (SÖZ-2)” puan almak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
- İletişim fakülteleri radyo, TV ve sinema bölümlerinde eğitim süresi 4 yıldır. Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun açmış olduğu muhabirlik yazılı sınavında başarılı olan adaylar 6 aylık hizmet-içi eğitime alınmaktadırlar. Hizmet öncesi kurslarda; haber yazma (TV haberi, merkez haberleri, yurt haberleri ve dış haberler), röportaj tekniği, diksiyon, fonetik, kompozisyon, montaj tekniği gibi konularda eğitim alırlar.
- Anadolu teknik liseleri radyo-televizyon bölümünün eğitim süresi, birinci yılı yabancı dil hazırlık sınıfı olmak üzere 5 yıldır. Bu süre içerisinde öğrenciler; ortak genel kültür dersleri yanında; Ses ve Görüntü, Kayıt Cihazları, Kitle İletişim Araçları, Radyo-TV Temel Kavramları, Radyo-TV Program Yapımı, Temel Gazetecilik, Tanıtma Yöntemleri ve Reklam Tasarımı, Senaryo Yazımı, Sinema Tarihi, Radyo-TV Haberleri, Fotoğraf Uygulamaları ve Yayın Uygulamaları gibi dersler alırlar.

MESLEKTE İLERLEME
İdari kadrolara geçiş mümkün olabilmektedir. Haber genel yayın yönetmenliği, genel yayın yönetmenliği vb. kadrolara yükselmek mümkündür.
BENZER MESLEKLER: Gazete muhabirliği.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
- İletişim fakültelerinde öğrenime devam eden öğrencilerden durumu uyanlara Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu'nca öğrenim ve harç kredisi ödenmektedir.
- TRT'de 6 aylık hizmet-içi eğitim süresince meslek adaylarına ücret ödenmemektedir.
- Bu meslekte ücretler, çalışılan yer ve deneyime göre değişiklik göstermektedir. Özel televizyon ve radyolarda çalışanların ücretleri TRT’de çalışanlara göre daha yüksek olabilmektedir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
- İlgili eğitim kurumları,
- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
- Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri.
 

Top