• Merhaba Ziyaretçi
  "En Güzel Ekran Resmi Yarışması" içiin anket açıldı. İlgili ankete BURADAN ulaşabilirsiniz. Sizi de ankete oy vermeye davet ediyoruz...

Satanizm Nedir - Satanizm Hakkinda..

ZeyNoO

٠•●♥ KuŞ YüreKLi ♥●•٠
V.I.P
Satanizm Nedir?

Özel olarak Hıristiyanlığa genel olarak da bütün dinlere karşı alternatif din olarak ortaya çıkan geçmişi oldukça eskiye dayanmasına rağmen yakın zamandan itibaren yeni bir din hüviyetine bürünen önemli bir harekettir.

Kelime olarak şeytana inanma, tanrı diye tapınma anlamına gelen satanizm; şeytana tapınma faaliyeti adı altında Yahudi-Hıristiyan geleneğine Yahudi - Hırıstiyan din tahakkümüne ve özellikle de Hıristiyanlığa karşı başlatılan bir reaksiyonun adı olmuştur. Buna Modern Protesto Hareketi demek de mümkündür. Bu hareket başta Hırıitiyanlık omak üzere bütün dinlere ve dinlerin ortaya koymuş olduğu kutsal değerlere karşı bir başkaldırıyı temsil eder. Dolayısıyla, başta İngiltere, Fransa ve Almanya olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde, özellikle de Amerika'da ortaya çıkan, oradan diğer ülkelere yayılan Satanizm; Şeytanın en önemli özelliği olan muhalefet ve başkaldırıyı esas alarak dinin ve dini olan her şeyin karşısında, fakat şeytanın ve onun temsil ettiği şeyin yanında yer alma hareketidir. Modern Satanizm ABD'li Macar asıllı Anton Szandor Lavey tarafından kurulan Şeytanın Kilisesi ile ortaya çıkıp şekillenmiştir.


Satanizm'in inanç ibadet ve ahlak anlayışını yapılması gerekenler ve yapılmaması gerekenler olarak ikiye ayırıp inceleyebiliriz. Satanizm de inançları 21 Satanist nokta, 9 büyük yasak ve 9 bildiri olarak ele alabiliriz.

21 Satanist Nokta
The Dark Book of Satan adlı eserde satanistlerin hayatı nasıl anlamaları gerektiği ve diğer bireylerle ilişkilerini düzenleyen yirmi bir satanist nokta şunlardır:

 • Gücünü kaybetmemek için zayıf ve aciz (karaktersiz, kişiliksiz) olanlara saygı gösterme.
 • İçinde başarı yattığı için gücünü her zaman sına.
 • Mutluluğu barışta değil zaferde ara.
 • Uzun süreli dinlenmeden ziyade istirahatlerini kısa tut.
 • Yeni bir şey yaratacaksan eskiyi tamamen yok et.
 • Ölümünü göremeyeceğin hiçbir şeyi çok fazla sevme.
 • Yapıyı Kumun üzerine değil kayanın üzerine inşa et... Çünkü yapı sadece bugün yada dün için değil her zaman içindir.
 • Her zaman, yapılmamışı keşfetmek için daha fazla çalış.
 • Boyun eğmektense öl.
 • Demircilik ölümün kılıcını işlemek dışında hiçbir sanatsal değere sahip değildir. Çünkü ölüm getiren kılıç bir sanat şaheseridir.
 • Her şey üstende başarıyı elde etmek için önce kendinin üstüne çık (kendini aşmayı öğren).
 • Yaşayanların kanı yeni bir tohum yaratmak için iyi bir gübredir.
 • Kurukafadan oluşan piramitlerin üzerinde duran kişi,daha uzakları görebilir.
 • Sevgiyi bir kenara atma, fakat onu her zaman tehdit et çünkü o bir sahtekardır.
 • Bütün büyük olan şeyler acı üzerine kurulmuştur.
 • En önde olmaktan çok en üst de olmaya çalış, çünkü büyüklük orada yatar.
 • Daha önceden yaratılmış engelleri yok etmek için taze ve güçlü bir rüzgar gibi gel.
 • Bırak sevgi, hayatında bir amaç olsun, ama en büyük hedefin büyüklük olsun.
 • Erkek dışında hiçbir şey güzel değildir ama bütün her şeyden güzel olan kadındır.
 • Gücü engellediği için bütün aldanma ve yalanları reddet.
Satanizm'in 9 Büyük Günahı
Satanizm diğer tüm dinlere karşı çıkarak günahı ret ederken kendiside yapılmasını yasakladığı kurallar koymuştur.

Satanizm'de ki 9 büyük yasak şunlardır ;
1- Aptallık (Stupitiy)
Satanist günahların ilki aptallıktır. Aptallar acı duymazlar. Satanistler hayatın tuzaklarla dolu olduğunu söyleyerek tuzaklara düşmemek ve aptal olmamak için çaba gösterilmesi gerektiğini savunur.
2- Olmadığın gibi gözükmek (Preteniousness)
Boş böbürlenmelerin rahatsız edici bir şey olduğunu söylerler ve Lesser Magic 'in kardinal kurallarına hitap etmediğini bildiriler.
3- Solipsizm
Satanizm 'e göre başkalarına karşı davranışlarını dengelemek gerekmektedir. Çünkü karşıdaki kişi senin istediğin gibi olmaz yani sana ayak uyduramayabilir. Bu nedenden dolayı Satanizm, kişi sana nasıl davranıyorsa kişinin de ona öyle davranmasını öğütler ve kolaylıkla yanılgıya düşülebileceğini bu nedenle her an dikkatli olmak gerektiğini bildirir.
4- Kendini kandırmak (Self - Decient)
Satanistler için en büyük Kardinal günahlardan biriside kendini kandırmadır. Karşındaki kişilere her hangi bir nedenden dolayı (tabu, ön yargı,dış baskı vs) olmamasına rağmen büyüklük yakıştırıp saygı göstermeyi reddederler. Satanizm için asıl olan bireysel çıkardır ve kutsal olan bireyin sadece kendisidir.
5- Sürüye uymak (Herd Conformity)
Bir kişinin diğer bir kişinin isteklerini yerine getirebilmesi ona bir çıkar sağlaması ön koşuluna bağlıdır. Aksi takdirde bir çok kişinin isteklerine uymak onu köleleştirir. BU nedenle köle olmaktansa akıllı bir efendi seçmelidir.
6- Perpektif eksikliği (Lack Of Perspektive)
Satanizm yaşayarak her gün tarih yazıldığını bu süreçte perspektif eksikliğinin büyük acıları da beraberinde getireceğini bildirir. Bu nedenle her zaman geniş tarihsel ve sosyal olguları görmek gerekmektedir. Sürüye uymak özgürlüğü kısıtlar.
7- Ortodoksları unutmamak ( Forgetfulness)
Daha önce var olan ve toplum tarafından dedilen veya birey tarafından dedilen şeylerin yeni bir görünüm altında ve farklı bir şeymiş gibi sunulması ihtimaline karşı dikkatli olmak gerektiğini aksi davranışın günah olacağına inanırlar.
8 - Conterproductive pride
Satanizm 'in kuralı "eğer sizin için faydası varsa yapın"dır. Fakat sizin aleyhinizeyse ve köşeye sıkıştığınızda tek çıkış üzgünüm bir hata yaptım,keşke anlaşabilsek demek ise bunu yapın. Fakat sonra tekrar denemek gerektiğini bildirir. Yani bireysel çıkarınız için her şeyi yapın.
9- Estetik eksikliği ( Lack of Aesthetics)
Birey evrensel estetik görünüme önem vermektense istediği gibi görünme özgürlüğünü kullanmalıdır. Başkalarına hoş gözükmek için taranmış saçlara vs gerek yoktur.​

Satanizm'in 9 Büyük Bildirisi
 • Satanizme göre insan kendini sakınmamalı istediğini yapmalıdır.
 • Satanizm ruhsal umutlar yerine var oluşu savunur.
 • Satanizm nankör insanlar için vakit harcamaktansa hak edenlere incelik göstermeyi emer.
 • Satanistler kendilerine vuranlara diğer yanaklarını uzatmaktansa intikam almayı emer.
 • Satanizm vampir olmak için vakit harcamaktansa daha gerçekçi sorumluluklarını yerine getirmek gerektiğini savunur.
 • Satanizm tüm dinlerde günah diye dayatılan şeylerin duygusal ve zekasal zevkten ibaret olduğunu savunur.
 • Şeytan kilisenin en sadık dostudur.
 • Satanizme göre insanlar hayvanlardan bazen iyi ama çoğunlukla kötülük yapan canlılardır. Satanizm 'e göre insan kendini kandırmamalı aklıyla olduğu gibi gözükmelidir.
 

ZeyNoO

٠•●♥ KuŞ YüreKLi ♥●•٠
V.I.P
Satanizm Hakkında

Fransızca bir kelime olan "satan" kelimesinin Türkçe karşılığı "şeytan"'dır. Satanizm ise şeytana ve kötülüğe gösterilen bağlılık ve onları yüceltme demektir. Geniş anlamda "Hristyanlık dininin kurallarının değiştirilmesi" anlamına da gelir. Ayrıca satanizm diğer anlamıyla da Tevrat' tan gelir ve " karşı çıkan" anlamındadır.

Satanizm akımını kuran ve onu bir doktrin olarak empoze eden ve onu bir din olarak ilan kişi ABD de kara papa lakaplı Sandor Anton Lavey isimli bir şahıstır. Lavey 11 nisan 1930 yılında ABD de doğmuştur. Kafkas kökenli bir aileden gelen Lavey önce aslan terbiyeciliğipolis fotoğrafçılığı kriminoloji uzmanlığı oyunculuk ve hipnotizörlük yapmıştır. 5 yaşından itibaren müzikle uğraşmış yıllar sonra elektronik müziği seçerek synthesizer teknolojisi üzerinde çalışmalar yapmıştır. Majikal müziği ararken okült müzik adını verdiği parçalar besteliyordu. Ona göre insan; egoist çirkin habis ve korkulması gereken bir varlıktı. Kötü olan şeytan değil aksine insanın kendisi idi ve kötülüklerini şeytan adının ardına gizliyordu.

Lavey 30 Nisan 1966 tarihinde ABD'nin San Francisco kentinde şeytan kilisesi'nin (Satanik Kilise) açılışını yaptı. Örgüt; seçkin zengineğitimli üretken eksantrik kişilerden oluşuyordu. Şahsın 1997 de 67 yaşında ölmesinden sonra şu anki liderliğini Amerikalı bir kadının yaptığı bilinmektedir. Ayrıca satanistler Lavey' in yazmış olduğu "The: Satanik Bible: (Satanik İncil)" ve "Seven Gate (Şeytanın Ayetleri)" isimli kitaplara inanırlar. En son olarak bilinen ABD'de bir kiliselerinin ve yaklaşık 20 bin üyelerinin olduğu bilinmekledir.

Lucifer beelzebub iblis ve karanlıklar prensi gibi isimler ile tanımlanan şeytan' ın çeşitli sembolleri bulunmaktadır. Fakat sembollerin en önemlisi pentagram adı verilen beş uçlu yıldızı kollarını açmış bir adam olarak ifade etmek mümkündür. Satanizmi benimseyen ve sempati duyan şahıslar canlı ve cansız alemde yegane gücün şeytanda olduğunu bir kişinin ne kadar çok kötülük yaparsa şeytana o kadar yakın olunacağına ve derecesinin de o alanda büyük olacağına şeytana yakın olanların ise öbür alemde cehennemde fazla ceza çekmeyeceğini ve şeytanın hizmetlerinde olacaklarından dolayı rahat bir ortamda zebanilik yapacaklarına inanırlar.

Ayrıca Lavey "Satanizmin Temel İlkeleri" isimleriyle yazdığı kitabında şeytanı tanımlamış ve onun müsamahayı realiteyi duru ve temiz bilgeliği nezaket ve kibarlığı temsil etliğini söylemiştir. Burada Lavey' in şeytanı sevimli hale getirme uğraşısı açıkça hissediliyor. Lavey' in şeytanı bu şekilde yorumlaması ilginçtir. O kötülüğün ve şerrin kaynağı olarak bilinen şeytana başka bir urba giydirerek sevimli hale getirme uğraşısı içinde gibidir. Lavey şeytana sadece güzel olan şeyleri layık görmemiş bazı olumsuzlukları da nispet etmiştir. O nazik olduğu yerde aşırı serttir hoş gördüğü anda baş kaldırıcı ve asidir. Lavey etrafındakilere; Allah'ın iyi şeytanın kötü olduğunu dikte eden bir çevrede yetiştiklerini iyi ve kötüyü insanların kendi amaçlarına uydurup kullandıkları rotatif terimler olduğunu söylemektedir. İşte şeytan bu seçim gücünün sembolüdür.


Satanistlerin belirleyici özellikleri :
 1. Satanistlerin ortak özelliği giyimlerinde siyah ve kırmızı renkleri tercih ederler.
 2. Deri pantolon başlıklı tişörtler abartılı gümüş takılar yaz kış bot postal ve çizme giyerler.
 3. Kiliselerde yapılan ayinlere katılırlar. Çünkü satanistler kiliseyi şeytan için en iyi arkadaş görürler.
 4. Çoğunluğu yukarıda da belirtildiği üzere satanistliğin Hıristiyanlık kurallarının değiştirilmesi amacını taşıdığından ters haç takarlar.
 5. Kıyafetlerinde satanist amblemleri taşırlar. Bu amblemlerin en önemlisi çift daire içerisindeki yıldızdır.diğerleri ise hayali çizilmiş insan ve hayvan karışımı yaratıklardır.
 6. Özellikle geceleri metruk yerlerde ve mezarlıklarda toplanıp ayin yaparlar.satanistler lider olarak kabul ellikleri Anton Sandor Lavey' in kitaplarını okurlar.
 7. Metal müzik satan kasetçilere ve kafelere takılırlar.
 8. Kedi kanı içerler ve bununla ölümsüzlüğe ulaştıklarını iddia ederler. Satanistlerin nihai hedefi Şeytanı da yenerek sonuçta dünyayı ele geçirmektir.
 9. Bütün dinler ve bütün kutsal kitaplara karşı aşırı bir saldırganlık içerisinde olurlar.
 10. Guruba dahil her üyeye bir mitolojik isim verilir. Özellikle yunan tanrı ve tanrıçalarının isimleri ile mitolojik kahramanların isimleri verilir.
Satanistler kendileri dışındaki herkesi bilinçsiz bilgisiz ve aptal görürler.

Satanizme göre şeytan:
 1. Şeytan yasaklayıcılığı değil affediciliği temsil eder.
 2. Şeytan boş hayallerin değil asıl gerçekliğin temsilcisidir.
 3. Şeytan ikiyüzlülüğü hilekarlığı değil bilgeliği temsil eder.
 4. Şeytan nankörler için boşuna harcanmış sevgiyi değil hak edenlere gösterilen şefkati temsil eder.
 5. Şeytan kötülere karşı öbür yanağı dönmeyi değil intikamı simgeler.
 6. Şeytan bazen insanı bazen de hayvanı temsil eder. Bazen daha farklı bir yaratık olarak dört ayak üzerinde yürüdüğü farz edilir.
 7. Şeytan günah diye nitelendirilen fiziksel akli ve duygusal zevklere neden olan tüm zevklerin simgesidir.
 8. Şeytan kilisenin şimdiye dek sahip olduğu en iyi arkadaşıdır.
 9. Şeytan barışçı değil savaşçıdır.
 10. Kötülüklere karşı suskun kalmak yerine intikam almayı öngörür.
 11. Günah diye nitelendirilen fiziksel akli ve duygusal tüm zevklerin simgesidir

Satanizm' in ilkeleri:
Lavey' in yazmış olduğu The Satanik Bible isimli kitabında satanistlerin hayat kurallarını şu 11 madde şeklinde sıralamıştır;

 1. Size sorulmadığı sürece fikirlerinizi kimseye söylemeyin.
 2. İçinde bulunduğunuz sıkıntıları mutlaka duymak isteyenler dışında kimseye açmayın.
 3. Bir başkasının evinde misafirseniz ev sahibine saygılı olun veya daha işin başında oraya gitmeyin.
 4. Sizin kendi evinizdeki misafir sizi rencide eder canınızı sıkarsa sizde ona karşı zalimce davranın
 5. Karşı cins açıkça davet etmedikçe karşınızdaki insanı taciz etmeyin ve cinsel ilişkiye girmeyin.
 6. Problemi çözüp birini derdine çare olmak gibi bir mesuliyetin haricinde siz ile ilgisi olmayan hiçbir işe burnunuzu sokmayın.
 7. Kendi emel ve arzularınızı gerçekleştirmede şayet sihrin gücünü kullanarak başarılı olduysanız mutlak suretle sihrin hakkını verin. Onun gücünü kabul edin.
 8. Sizinle alakalı olmayan hiçbir şeyden şikayette bulunmayın.
 9. Küçük çocuklara zarar vermeyin.
 10. Vahşi hayvanlara zarar vermeyin.
 11. Açık yerlerde yürürken kimseye zarar vermeyin. Eğer birisi sizi rahatsız ederse ona bunu yapmamasını söyleyin eğer hala buna devam ederse onu ortadan kaldırın.
Satanizmin yayılma stratejisi :
1-Sempatizan: Bu tür işlere ve eylemlere meraklı tipler zaten birer satanist adayıdır. Bunlar belirli bir şahısın etrafında toplanmaya başlarlar. Onun gibi giyinme onun gibi konuşma benzeri hareket ve tavırlar takınmaya başlarlar.
2-Adaylık: Satanist guruba takılan bir kişi onlarla birlikle hareket etmeye başladıktan sonra bu gurup içinde bulunan ve gurubu gözaltında bulunduran kişi belirli kıvama gelen kişileri seçmeye ve onlarla ilgilenmeye başlar. Kendisi ile ilgilenildiğini anlayan kişi kendisini daha fazla önemsemeye başlar eğitimci tabir edilen gurupla ilgilenen şahıs ilgilendiği kişilerin sosyal ve ekonomik durumları ile yapabileceği işlerin hangi derecede olduğunu anlamaya çalışır. Yani gruplarına katılmaya çalışan şahısları kendilerine bir kötülük amacıylamı yoksa bilerek ve isteyerek mi girdiğini sınamaya başlar.
3- Kölelik: Grup içerisindeki lider konumunda bulunan şahıs artık kurbanı etkisi altına almaya başlamıştır. Bu kişinin her dediği yapılır ve o örnek alınırsözünden dışarı çıkılmaz maddi ve manevi yönden grup lideri beslenmeye başlanır. Örnek olarak bu şahıs sizi birisinin kötülüğünden koruyorsa sizde ona yemek söylersiniz veya hediye vermeye başlarsınız.
4– Eğitim: Şahıs yavaş yavaş Satanist olmaya başlamıştır fakat bu hiçbir zaman karşı tarafa söylenmez ilgilenen kişi kurbanın fiziki yapısına göre savaşçı düşünce yapısına göre filozof her iki özellik bir arada varsa yaylımcı kadroya dahil eder veya büyü ve ayin işlerine meraklı bir kişiliğe sahipse büyücü veya ayinci olarak yetiştirirler. Zeka ve kabiliyetlere göre tüm faaliyetlere katılıp eğitimci olunur.
5- Eğitim Sürecinin Tamamlanması: Vampirlik de denilebilir. Artık şahıslar güneş ışığından sıkılmaya güneşe çıktığında vücudunun yandığını hissetmeye başlamıştır. Bundan böyle şahıslar kötülük yapma derecesini yükseltmeye başlarlar. Hoşlanmadığı veya kendisine zarar verebileceğini düşündüğü kişilerin enerjisini çekmeye çalışır. Kendisine gönderilen kötü enerjileri geri göndermeye ve karşı tarafa savaş açmaya başlanır. 16 ve 17. Kademeye kadar bu eğitim ve kendini geliştirme çabaları bu şekilde devam eder. 32. Derecede artık bir cadı veya bir vampir derecesine gelmiş şahıs gelebileceği en üst makamda bulunmaktadır. 33 ve en son derece olan şeytanın oğlu olabilme en nihai derecedir.​


Satanist ayinleri :
Satanist ayinleri her ayın 13. De genellikle metruk binalarda mezarlıklarda ve ormanlık alanlarda tam gece yarısı ve genellikle yedi kişinin katılımıyla karateke ismini verdikleri gurup liderlerinin öncülüğünde yapılır. Karateke üzerine satanist amblemi taşıyan siyah bir cübbe giyer. Bir masa üzerine ters haç veya pentagram işareti çizilerek ortasına gümüş bir kupa konur. Dünyada yaşayan iki canlı olan kedi ve keçinin kanının sadece negatif iyonu taşıdığı keçinin kendileri için kutsal sayılması kedinin ise nankör olduğu için düşman olarak görürler ve kedinin boğazını keserek kupanın içerisine akıtırlar. Önce gurup lideri ardından da üyeleri kanı içerler. Pozitif iyon taşıyan insan kanı kedi kanı ile birleşince insanda rahatlama olur ve bu rahatlama devam edene kadar ayin devam eder. Bazen de black metal veya death metal müziği eşliğinde toplu ve bir arada seks yapılır.

Bu ayinlerde kedi kanı kara ip şarap kılıç zil ve mum gibi bazı ritüelleri kullanırlar. Lavey' in Satanik İncil' de bahsettiği bütün argümanların mutlaka bulunması zorunluluğu yoktur. Bir miktar para şilte siyah cübbe kadeh ve kılıçların konulabileceği özel bir şey olmayabilir. İhtiyaç duyulan şey sadece sessiz bir yerdir. Satanist kilise bu durumdaki bir sataniste şu tavsiyede bulunur. Mumu yakın ve önünüze koyun. Dik oturun derin nefes alın ve sakinleşin. Şuurunuzu tüm dış düşüncelerden temizleyin. Aleve bakarken içinizden veya yüksek sesle "karanlığın efendisi! Ben hazırım senin gücünü hissediyorum ben şeytanin sahiplendiklerinden birisiyim selam şeytan" deyin.

Yapılan ayinlere yabancılar katılamaz. Ayin esnasında olanlar başkalarına anlatılmaz. Anlatanlar ise cezalandırılır. Bu cezalar vücutta sigara söndürme elleri ve ayakları arkadan bağlanarak kafaya boş bir teneke geçirilir ve şahıs çıldırana kadar tenekeye su damlatılır. Diğer bir ceza ise kadınlar tarafından uygulanan hadım etmelerdir.


Türkiye' de satanizm :
Satanizm Türkiye'de ilk olarak internetle yayılmaya başladı. Daha sonraları Heavy Metal grupları vasıtasıyla ilk adımlarını atarak özellikle gençler arasında yayıldı. Şeytana tapanların çoğunluğunun gelir seviyesi yüksek vatandaşların çocukları olduğu bu çocuklarında din ve öteki kutsal değerlere karşı oldukları bilinmektedir. Gençlerin bu işe başlaması önce bu müzikleri dinlemesi ile başlar sonra ise masum görünümlü arkadaş gurupları içerisinde satanist inancı yavaş yavaş empoze edilir.

Ülkemize bir başka giriş şeklide internet'in dünyada sonraları da Türkiye'de yaygınlaşması ile birlikte iyice taraftar topladı. Özellikle maddi durumu iyi olanların bu iş içinde olmasının nedeni evlerinde bilgisayarı ve kendisine ait bir odası olan gençler eğlence için internete bağlanarak "chat" denen karşılıklı sohbetler yaparlar. Chatleşme esnasında satanistlerin ilginç chatları ile karşılaşır ve sohbete başlarlar. Bu ilk adımdır. Sonra satanistler bu şahsa çeşitli bilgiler verir. Mesela; satanizmin geçmişi ve geleceği bulunduğu ildeki kendilerine yakın müzik marketler şahıslar ve adreslerini vererek bunlarla bağlantı kurmalarını isterler ve böylece hedeflerine ulaşırlar.

Türkiye'deki yayınları: Non Serviam Şebek (köprüaltı) Ölüm ve cenaze mahşer aşk ve şarap Shamain Kadavra Zine Piramit ZineMazine Sombre Toprak Rockline Mat gibi dergiler.
Türkiye'deki müzik gurupları: Satanic Werses Ehrimen Witctrap Pagan Shamain Asceraus Sarkofokos Sagu Hezzihill MorpheusDeath Out gibi yerli Heavy metal gurupları.

Ayrıca ülkemizdeki şimdi ki eylem planlan Sultanahmet cami'nin yıkılması taksimde cami yapılmak istenen meydanın işgali el yazması bir kur' an-ı kerim' in yırtılarak klozete veya denize atılması kaşıkçı elması'nın çalınması kendilerine muhalif olup zarar verebilecek insanların şeytana kurban edilmesi gücü ellerine geçirdikleri zaman ise din ayırımı gözetmeksizin bütün ibadethaneleri tahrip edeceklerini ayrıca hitler faşizmini benimseyerek Türkiye' yi yabancı ırklardan temizleme gibi planları vardır. Faaliyetlerinin yoğun olduğu iller İstanbul Ankara İzmir Adana Antalya Bursa Eskişehir Kayseri'dir
 
Top