• Arkadaşlar, bu sıralar imgur üzerinden gösterilen resimlerle ilgili proxy sorunu var sunucu kaynaklı.. Sorunun çözümünü arıyoruz geçici bir sorun olduğunu varsayıyorum....

Sessiz Yapılan Duanın Faydaları

TeBeSSüm

Pamuk Prenses 🌸
Süper Moderatör
İmamı İbn-i Kayyım sessiz yapılan duanın pek çok faydalarından behsetmektedir.
Birincisi;
Sessiz yapılan dua imanın en yüksek derecesidir.Çünkü bu şekilde dua eden Rabbinin en gizli duasını dahi işittiğine inanır.Buda sağlam bir inancın gereğidir.
İkincisi;
Sessiz yapılan dua en büyük edep ve tazimdir Gizliden bütün sesleri işiten Cenabı Hakkın huzurunda yüksek sesle konuşmak edebe ters düşeceğinden dolayı o huzura en uygun hareket talebin gizli yapılmasıdır.
Üçüncüsü;
Sessizlik duanın ruhu özü ve duada istenilen huşu ve yakarışın en belirgin halidir.Dua den boynunu bükerek huşu içinde ihtiyacının giderilmesi talebinde bulunulur.Tıpkı bir miskin gibi Kalb kırık azaları mahsun sesi titrek bir halde olmalı.
Dördüncüsü;
Sessiz yapılan dua ihlasın en belirgin şeklidir.
Beşincisi;
Sessiz yapılan dua kalbin Allaha c.c.bağlanmasında en büyük etkendir Duada sesin yükseltilmesi kalbi huzursuz eder ve sukunetten uzaklaştırır.sesini alçalttıkça Allah'a c.c.hamdi artar ve niyeti güzellik kazanır.
Altıncısı;
Sessiz yapılan dua fevkalade olgun bir topluluğun işidir.Bu hal dua edenin Rabbine yakınlığına ve Rabbinin de Ona yakın olduğuna hissetiğine delalet eder.Aynı şekilde sesini kısmasıyle Allahın huzurunda bulunmanın saygısını derinde duyduğunu gösterir.
Yedincisi;
Sessiz yapılan dua istek ve arzularının devamını sağlamış olur çünkü dua eden bu haliyle dilini ve organlarını yorulmaktan ve sıkılmaktan korumuş olur.

Kaynak : M.Sadık Faruki
 

Top