• Kazandığınız her 1000 ÇTL birikiminizi 5 TL ile değiştirip ödeme alabilirsiniz...

Titan mitolojisi nedir ?

RUZG4R

ÖylesinE ♔
Özel üye
Titanlar nedir?

Titanlar, Yunan mitolojisine göre efsanevi Altın Çağ'da dünyayı yönetmiş olan güçlü tanrı ırkıdır.

Genellikle baz alınan Hesiod'un theogonisine göre en başta oniki Titan vardı. Bu Titanlar değişik kavramlarla özdeşleştirilmiştir. Örnek olarak, okyanus, hafıza, görüntü ve doğal kanun verilebilir. Baştaki oniki Titan daha sonra başka Titanları doğurdular. Bunlardan bazıları Prometheus ve Atlas'tı. Titanlar, babası Uranus'u tahttan atan Kronus tarafından yönetilmiştir. Titanlar ise Olimposlu tanrılar tarafından tahttan indirilmiştir.


On İki Titan ve özellikleri
İlk başta olan, orijinal oniki Titan ve simgeledikleri kavramlar aşağıdaki gibidir:

Kronos -- Zaman.
Okeanos -- Okyanus.
Tethys -- Yeraltı suları.
Hyperion -- Güneş.
Theia -- Görüntü ve değerli taşlar.
Koios -- Akıl ve kuzey kutbu.
Phoebe -- Karanlık ve Gizem.
Rhea -- Cinsel bereket ve dağlık bölgeler.
Mnemosyne -- Hafıza ve hatıra.
Themis -- Adalet ve düzen tanrıçası
Kriyus -- savaş ve barış
Iapetos --Ölümlülük,yara ve yaşam süresi
 

Top