• Merhaba Ziyaretçi.
    "Bir şehre tepeden bakmak " konulu fotoğraf yarışması başladı. İlgili konuya BURADAN ulaşabilirsiniz.
    Sizi, yarışmaya katılıma davet ediyoruz...

Türk' ün Duasi

wien06

V.I.P
V.I.P
ALLAH'IM
Sen Türk'ü, Türk yurtlarını koru !

Düşman şerrinden sakla !

Türk'ü yiğitlikte daim et !

Türk'ü adalet ve dürüstlük davasıyla yaşat !

Türk'ün gönlüne vatan, millet sevgisini koy !

Türk milletine ataya ve töreye bağlılığı öğret !

Türk'e yüksek çalışma ve başarma kudreti ver !

Türk'e yüksek bir seciye ver

ALLAH'IM

Türk milletini sadece ve sadece sana kulluk eden ve sana hizmet eden insanlar et.

Türk milletine; Milli kuvvet, namus, ahlak, dürüstlük, azim, sebat, ideal, Türkçülük ruhu, vatanseverlik, ilim, sanat, intizam, zenginlik ver !

Türk'ten hırsız, namussuz türetme !

Türk milletini nefsine mağlup etme !

Türk'ü muhakemeli yarat ! Hissiyatına kapılıp, öfke ile ayaklanmasın ! Daima soğuk kanlı olsun !

Türk'ü her milletten cesur yarat !

ALLAH'IM

Namussuz bir tek Türk bile yaratma !

Ne kadar korkak ve riyakar Türk varsa hepsini akıllandır !

Sabırlı, derde dayanıklı olsun ! İradesi çelik gibi olsun !

Dönek, dalkavuk Türk yaratma !

Türk daima ihtiyatla adım atsın !

Türk'ü çalışkan et ve tembel Türk yaratma !

Türk'e her milletinkinden üstün zeka ver !

ALLAH'IM

Türk'leri birleştir ve her şeyden evvel ruhları birleşsin ! Türk'ü töresine sadık kıl.

Türk milletini lafçı, slogancı değil, elinden iş gelir insanlar et ! Bir şey söylemek vazife yapmak değildir. Onu fiilen yapmak ve yaptırmanın vazife olduğunu beyinlere sok !

ALLAH'IM

Türk'ü dalkavukluktan kurtar !

Dalkavukluk ve emsali vasıtalarla bir yere gelme arzusundan uzak et !

ALLAH'IM

Türk aile, töre ve disiplinini her şeyden evvel koru !

Türk toprağında adaletten başka bir şey hüküm sürmesin !

Sen Türk'e düşmanlık duygusu verme sevgi duygusu ver !

Ama düşmanını iyi tanımasını ve mücadele etmesini ona öğret !

Türk yurdunda yoksulluk o kadar azalsın ki fakir bulunamasın

DÜNYAYI YARATAN YÜCE ALLAH'IM

Türk'e insaniyet duygusu ver. Fakat insaniyet adı altında canavarlaşan milletleri de iyi tanımasını sağla.

Türk'e sağlam, sürekli irade ver ! Güçlüklerde, sabrını, tahammülünü, gayretini arttır.

Türk milletini şükrünü bilen ve yerine getiren kullarından et !

Ona esas seciye olarak vazife muhabbeti ve mesuliyet duygusu ver !ALLAH'IM;
TÜRKİYE'Yİ VE TÜRK MİLLETİNİ ADALETİ VE İNSANCA YAŞAMAYI DÜNYAYA ÖĞRETMELERİNİ SAĞLA
 

Top