• Merhaba Ziyaretçi
    "En Güzel Ekran Resmi Yarışması" içiin anket açıldı. İlgili ankete BURADAN ulaşabilirsiniz. Sizi de ankete oy vermeye davet ediyoruz...

Uzunluk ve Alan Ölçüleri

Suskun

V.I.P
V.I.P
Uzunluk ve Alan Ölçüleri

Metrik sistemde, aşağıdaki uzunluk ölçülerini kullanırız. Milimetre (mm), Santimetre (cm), Metre (m) ve Kilometre (km).

10 mm= 1cm
100cm= 1m
1000m=1km

Çevre

Şeklin dış çevresinin uzunluğudur. Şeklin çevresini bulmak için kenarlarının uzunluklarını toplarız.

Örnek:

1) ABCD dikdörtgeninin çevresini hesaplayınız.


Çevre = 15+15+8+8 = 46cm

Not: “a” uzun kenarı, “b” kısa kenarı ve “Ç”çevre uzunluğunu göstermek üzere, dikdörtgenin çevresi,

Ç=2a + 2b


2) Aşağıdaki şeklin çevresini hesaplayınız.


Ç=5+5+3+3+2+2+10 +4 = 34cm

Not: Bu örnekde toplam 4 cm olan iniş ve çıkışı hesaplamalıyız. (2+2=4). Diğer bilinmeyen kenar uzunlukları olan 2cm ve 5cm şekilden bulunabilir.can be found from the shape.


Alan

Alan, şeklin içinde kalan bölgedir. Şeklin içini karelere böler ve bu kareleri sayarsak şeklin alanını buluruz. Kenarları 1 cm olan birim kareleri kullanırsak, 1 cm 2 'lik birim kareler ile alanı bulabiliriz

Düzensiz(doğrusal olmayan) şekiller kareli yüzeyde çizilir ve kapladığı kareler sayılır.Parçalı kareler tam bir kare olacak şekilde birleştirilir.


Örnek:
Aşağıda verilen şeklin alanını bulunuz:


Alan = 3½ kare

Düzgün şekiller örneğin üçgenler, dikdörtgenler ve deltoidler. Bunların, alanlarını hesaplayabileceğimiz formülleri vardır.

Dikdörtgenin Alanı

Alan=kısa kenar x uzun kenar

Örnek:

ABCD dikdörtgeninin alanını hesaplayın.


Alan=15 x 8= 120cm2 (Alanın ölçüsü cm2 cinsindendir.)

Üçgenin Alanı

Alan = ½ x Taban x Yüksekik,

Örnek:

ABC üçgeninin alanını hesaplayınız.


Alan=1/2 x 10 x 6= ½ x 60 = 30cm2

(Not: 10 x 60 tabanı BC olan dikdörtgenin alanını verir, üçgenin alanı bunun yarısıdır).

Paralelkenarın Alanı

Alan = Taban x Yükseklik

Örnek:
PQSR paralelkenarının alanını hesaplayınız.


Alan = 10 x 6 = 60cm 2

Eşkenar Dörtgenin ve Deltoidin Alanı

Alan = ½ (köşegenlerin çarpımı)

Örnek:
ABCD deltoidinin ve LMNO eşkenar dörtgeninin alanını hesaplayınız.


A(ABCD) ve A(LMNO) = ½ x 10 x 6 =30cm2

Yamuğun Alanı

Alan = ½(alt taban+üst taban) x yüksekilk

Örnek:
ABCD yamuğunun alanını hesaplayınız.


Alan = ½ (10+20) x 5 = ½ x 30 x 5 = 75cm2

Not: Bazende problemlerde alan ölçüsü verilir ve herhangi bir uzunluk ölçüsü sorulabilir.

Örnek:
Alanı 20cm 2 olan PQR üçgeninin QR kenarının uzunluğu kaç cm'dir?


20 = ½ x 4 x QR
20 = 2 x QR
QR = 10cm

Birleşik Şekiller
Bazı problemlerde verilen şekli bazı düzgün şekiller biçiminde bölmek gerekebilir. Alanları toplayarak veya çıkartarak bize verilen şeklin alanını buluruz.

Örnek:
a) Tüm şeklin alanını

b) Taralı şeklin alanını hesaplayınız.


a) Toplam alan = Alan A + Alan B
=(2x3) + (5x10)
= 6+50
= 56cm2
 
Top