• Arkadaşlar, bu sıralar imgur üzerinden gösterilen resimlerle ilgili proxy sorunu var sunucu kaynaklı.. Sorunun çözümünü arıyoruz geçici bir sorun olduğunu varsayıyorum....

Valinin Görevleri Ve Yetkileri Nelerdir ?

Suskun

V.I.P
V.I.P
Valinin Görevleri Ve Yetkileri Nelerdir ?

Vali bulunduğu ilin genel idaresini sağlayan ve gidişatını denetleyen yetkilidir. Vali bulunduğu ilin en yetkili insanıdır. Vali bulunduğu ilin güvenliğini sağlayacak her türlü imkanı sağlamakla mükelleftir ve ayrıca resmi törenlerde de başkanlık yapmaktadır.

Maddeler halinde valinin bazı görevlerini listelersek ;
1- Bakanlıktan , hükümetten gelen görevleri yerine getirmekle mükelleftir.
2-Ayrıca Vali, valisi bulunduğu ilde bazı memurları atamaklada yetkilidir.
3-Bulunduğu ilin gidişatından ve ilde meydana olayları kontrol etmekle sorumludur.Valiyi Kim Atar (Seçer) ?


Vali eyalet ya da il başkanı anlamına gelir. Kanun tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasını vali denetler. Valiler görev yerlerin iç işleri bakanlığını seçmesi sonucu gelir. Fakat sadece iç işleri bakanının seçmesi yeterli değildir. İç işleri bakanı herhangi birini vali olarak gösterdikten sonra bakanlar kuruluna gönderilir. Eğer bakanlar kurulundan onay alırsa cumhurbaşkanlığına gider. En son cumhurbaşkanının da onayından geçince yürürlüğe sürülür. Vali cumhuriyet bayramlarında yapılan resmi törenlere katılmak ve tebrikleri kabul etmek zorundadır.Valiyi Kim Denetler ?

Her ilde bir vali bulunur ve o vali o ile başkanlık yapar. Valinin yaptığı çalışmalar il genel meclisi tarafından denetime tabi tutulur. Vali her sene mart ayında bir önceki yıla ait bir faaliyet raporunu il genel meclisine sunar. Eğer faaliyet raporunda ki çalışmalar meclis üyelerinin sayısının dörtte üçü tarafından yetersiz kabul edilirse. Bir rapor hazırlanır. Yetersizlik raporuyla beraber tutanaklar meclis başkanı tarafından içişleri bakanlığına gönderilir. Çünkü il genel meclisinin tek başına valiyi düşürme yetkisi bulunmamaktadır.
 

Top