• Merhaba Ziyaretçi.
    "Çiçek " konulu fotoğraf oylaması başladı. İlgili konuya BURADAN ulaşabilirsiniz.
    Sizi, ankette oy kullanmaya davet ediyoruz...

Wessex Krallığı

KitapBey

Üye
Wessex Krallığı (Eski İngilizce: Westseaxna rīce, Batı Saksonlarının krallığı) Büyük Britanya'nın güneyinde yeralan Anglosakson krallığıdır. 519 yılından 10. yüzyılın başlarına kadar birleşik İngiliz devleti kuruluncaya kadar hüküm sürmüştür.
Kökenleri
Sponsorlu Bağlantılar
Anglo-Sakson Kronolojisine göre Wessex, Cerdic ve oğlu Cynric adındaki kabile şefleri tarafından kurulmuştur. Gewisse olarak bilinen klana mensup bu şeflerin Hampshire sahillerine çıktığı ve Wight Adası dahil olmak üzere bu bölgeyi ele geçirdikleri söylenir. Buna rağmen arkeolojik bulgular Thames Nehri bölgesinde çok daha erken Anglosakson varlığına dair bulgulara işaret eder. Wessex'in merkezi güney ve batı bölgelerinde yürütülen fetihle beraber kuzeye doğru kaymıştır.
Erken dönem Batı Sakson liderlerinin isimleri İngiliz isimlerine benzemektedir. Etimolojik incelemeler ilk hükümdarların Anglo-Briton hanedanından geldiği sonucunu çıkarsa da bunun verileri bulunmamaktadır. Bu döneme dair tekil kaynaklardan olan Kronolojiye göre Cerdic 495 yılında adaya çıkar. Oğlu Cynric ve 5 gemiyle beraber Cerdicesora adlı yerde karaya çıkmış, konumunu tahkim ettikten sonra ise Britonlarla Natanleod Muharebesinde savaştığı söylenir. Savaşın gerçekleştiği bölgenin Wiltshire yakınlarında olduğu tahmin edilmektedir. Batı Saksonlarının batı yönüne doğru ilerlemeleri 519 yılında durdurulmuştur. Bu bilgi Annales Cambriae adlı eserde Britonların Saksonları 517 yılında Mons Badonicus Muharebesinde yendiği bilgisiyle tutarlıdır.
Cerdic iktidarına dair bilgi sınırlıdır. 534 yılında oğlu Cynric'in tahta geçtiği bilinmektedir. 581 yılında Cynric'den sonra tahta çıkan oğlu Ceawlin'in saltanatı öncüllerine göre daha iyi kayıt altına alınmıştır. Gloucester ve Bath'ın alınması Saksonların önünü bir kez daha açmıştır. Anglosakson teolog ve tarihçi Bede, Ceawlin'i Güney İngiltere'deki "imperium" sahibi yedi kraldan birisi olarak belirtir. Ceawlin tahttan yeğeni Ceol tarafından uzaklaştırılmış, ondan sonra da kardeşi Ceolwulf gelmiştir. 617 yılına gelindiğinde iktidarda Cynegils vardır.
 

Benzer konular


Top