• Merhaba Ziyaretçi
    "En Güzel Ekran Resmi Yarışması" içiin anket açıldı. İlgili ankete BURADAN ulaşabilirsiniz. Sizi de ankete oy vermeye davet ediyoruz...

Zıt anlam nedir?

Suskun

V.I.P
V.I.P
Zıt anlam

Anlamca birbirinin karşıtı olan kelimelerdir. Siyah-beyaz, uzun-kısa, aşağı-yukarı, ileri-geri, var-yok, gelmek-gitmek Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur. Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz. "sevinmek" karşıtı sevinmemek değil "üzülmek"tir. Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir. "doğru" kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede "eğri" olurken, diğerinde "yanlış" olabilir. İki kelimenin (kökeni ne olursa olsun) anlamdaş, yakın anlamlı veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekir. Meselâ, siyah ile beyaz, ancak ikisi de gerçek (temel) anlamda oldukları zaman zıt anlamlı olurlar. Hafif olmayan anlamındaki "ağır" kelimesinin ağır olmayan anlamındaki "hafif"le zıt anlamlı olabilmesi için ikisinin de gerçek (temel) anlamda kullanılması gerekir.
 

Suskun

V.I.P
V.I.P
ZIT ANLAMLI SÖZCÜKLER TABLOSU


SÖZCÜK ZIT ANLAMI---SÖZCÜK ZIT ANLAMI


acemi usta ....... galip mağlup
aktif pasif ........ genç yaşlı
azami asgari .......... güzel çirkin
artı eksi .......... gerçek sahte
açık kapalı .............hatırlamak unutmak
alçak yüksek ...........hırçın uysal
alt üst ......... hızlı yavaş
ağır hafif ........ ıssız kalabalık
acı tatlı ...... iniş çıkış
arka ön ....... ilk son
azalmak çoğalmak ..... indirim zam
afacan uslu ....... iyi kötü
alçak gönüllü ........ kibirli iç dış
alıcı satıcı ....... ince kalın
anormal normal ...... katı yumuşak
ak kara ........... kaybetmek bulmak
ast üst ....... keder neşe
atılgan çekingen ........... kalabalık tenha
aşağı yukarı ........ kuru yaş
aynı farklı ...... kış yaz
aydınlık karanlık ........ kıt bol
bekâr evli ...... kirli temiz
bolluk kıtlık ........ medeni ilkel
borç alacak ............ ödül ceza
bulanık duru ....... nazik kaba
başlamak bitirmek .......... negatif pozitif
büyük küçük ....... minimum maksimum
batı doğu ....... neşeli üzgün
barış savaş .......övmek yermek
bağımsızlık tutsaklık ........pahalı ucuz
çekmek itmek ........ ret kabulzıt anlamlı sözcük örnekleri:
büyük = küçük
bağımsızlık = tutsaklık
çekmek = itmek
batı = doğu
barış = savaş
çarpma = bölme
cömert = cimri
çabuk = yavaş
dert = derman
darılmak = barışmak
dik = eğik
çalışkan = tembel
cevap = soru
cesaret = korkaklık
cılız = gürbüz
donuk = parlak
duru = bulanık
eski = yeni
el(yabancı) = tanıdık
eksik = fazla
esaret = özgürlük
düş = gerçek
düşman = dost
dahil = hariç
dikit = sarkıt
erkek = kadın
fakir = zengin
alçak gönüllü = kibirli
afacan = uslu
anormal = normal
ak = kara
alıcı = satıcı
ast = üst
aşağı = yukarı
aynı = farklı
atılgan = çekingen
aydınlık = karanlık
bolluk = kıtlık
borç = alacak
bekâr = evli
başlamak = bitirmek
bulanık = duru
geçmiş = gelecek
geri = ileri
aktif = pasif
acemi = usta
artı = eksi
açık = kapalı
azami = asgari
alt = üst
alçak = yüksek
ağır = hafif
arka = ön
acı = tatlı
azalmak = çoğalmak
güzel – çirkin
zengin – fakir
iyi – kötü
gece – gündüz
korkak – cesur
dost – düşman
ucuz – pahalı
zayıf – şişman
yaşlı – genç
yakın – uzak (ırak)
büyük – küçük
doğru – yanlış
dar – geniş
boş – dolu
aç – tok
az – çok
er – geç
alt – üst
sağlam – çürük
kuru – yaş
acı – tatlı
uzun – kısa
cimri – cömert
açık – kapalı
ak – kara
beyaz – siyah
ince – kalın
gül- – ağla-
sevin- – üzül-
kâr – zarar
kolay – zor
iç – dış
ilk – son
in- – çık-
aşağı – yukarı
açık – kapalı
aktif – pasif
azami – asgari
ağır – hafif
acemi – usta
hızlı – yavaş
kıtlık – bolluk
ret – kabul
ileri – geri


Yazın başı pişenin kışın aşı pişer.
Akıllı düşman akılsız dosttan hayırlıdır.
Tok, acın halinden anlamaz.
İyi evlat babayı vezir, kötü evlat rezil eder.
Akıllı düşününceye kadar, deli oğlunu everir.
Kurunun yanında yaş da yandı.
Koridorun dar olmasına karşın, odalar gayet geniş.
Sağlam yumurtaları paketlere diz, çürük yumurtaları ise çöpe at.
Yıllardır kâr eden şirket, sen gidince zarar etmeye başladı.
Arabamın hem içini hem dışını güzelce yıkadım.
Kimi gün güldük, kimi gün ağladık; koca bir ömrü tükettik.
Basketçiler uzun, halterciler kısa boylu olur.
Paraya az, morale çok ihtiyacımız var.
Bu sınavda dört yanlış, bir doğruyu götürüyor.
Bedenim yaşlandı, fakat ruhum hâlâ genç.


 
Top